Full av känslor 5 sp

Short course

Date: 13.09.2019 - 22.11.2019
: Utbildningsstyrelsen finansierar utbildningen
: 26.08.2019
: Swedish
: Helsingfors
: Marika Blomster
See the swedish page for more information.

Känslor och reglering av dem

Verktyg för att stödja det enskilda barnets socioemotionella utveckling

Verktyg för att skap förutsättningar för en trygg och fungerande grupp

Hjälp! - verktyg för utmanande möten


Back to list