Utvärdera mera 10 sp

Short course

Date: 12.11.2019 - 08.09.2020
: Utbildningsstyrelsen finansierar utbildningen
: 03.01.2020
: Swedish
: Helsingfors
: Marika Blomster
See the swedish page for more information.

Vad är utvärdering och kvalitet i småbarnspedagogiken

De nationella kvalitetskriterierna och operationalisering av dem

Utvärdering och vad sen?


Back to list