Hematologisen hoitotyön täydennyskoulutus 30 op

Open studies

Date: 17.03.2020 - 16.12.2020
: 450 €. Koulutuksen voi maksaa kahdessa erässä
: 14.02.2020
: Finnish
: Helsinki
: Marika Blomster
See the finnish page for more information.

Opintoihin orientoituminen 3 op

Farmakologiset, lääketieteelliset ja luonnontieteelliset aineet 7 op

Hematologisen potilaan hoitotyö 12 op

Syventävät opinnot 8 op


Back to list