Tourism in a Contemporary World 5 credits

Open studies

Date: 30.08.2022 - 18.10.2022
: 75 € ( VAT 0 %)
: 25.08.2022
: English
: Helsinki
: Mia Halmèn

Tilläggsinformation

 

Activities both on campus and online.

You will get information of mandatory attendance
and deadlines for assignments at the course start
and on Itslearning.

 

Litteratur

 

Book: Fletcher, John, Fyall, Alan, Gilbert, David,
Wanhill, Stephen. 2018 (or an older version).
Tourism,principles and practice. Sixth
Edition.Pearson Education Limited.

Various articles and reports provided during the
course

 

Läraktiviteter

 

Föreläsningar 30 h
Studiebesök och demonstrationer 5 h
Praktiska övningar 10 h
Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet 20 h
Självstudier 50 h
Nätbaserade 20 h

 

Arbetsbelastning

 

Studieenhetens totala antal arbetstimmar: 135 h

 

Undervisningsform

 

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

 

Undervisningsspråk

 

Engelska

 

Examinationsformer

 

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-) (Tentdatum meddelas senare)
Essä, rapporter, produktioner och portfolio (Datum meddelas senare)

 

Examinationskrav

 

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Various tasks and active participation (total
70p)
EXAM (30p)

Grading: 49 and under > failed
50-59 > 1
60-69 > 2
70-79 > 3
80-89 > 4
90-100> 5

 

Lärare

 

Halmén Mia


Back to list