Hematologisen hoitotyön täydennyskoulutus 30 op

Open studies

Date: 13.02.2024 - 06.11.2024
: 450 €. Koulutuksen voi maksaa kahdessa erässä
: 03.01.2024
: Finnish
: Helsinki
: Marika Blomster
See the finnish page for more information.

Opintoihin orientoituminen 3 op

Farmakologiset, lääketieteelliset ja luonnontieteelliset aineet 7 op

Hematologisen potilaan hoitotyö 12 op

Syventävät opinnot 8 op


Back to list