Päivystyshoitotyö (10 op)

Avoimet opinnot

Date: 02.09.2019 - 01.10.2019
: 150 €
: 26.08.2019
: Suomi
: Helsinki
: Tiina Stenman
Kohderyhmä : Sairaanhoitajat, jotka haluavat kerrata ja syventää päivystyshoitotyön osaamistaan sekä muut aihealueesta kiinnostuneet sairaanhoitajat. Kurssi on avoin myös sairaanhoidon opiskelijoille.

Suosittu "Päivystyshoitotyö"-erikoistumiskurssi alkaa taas syksyllä 2019!

 

Päivitä päivystyshoitotyön tietosi!

 

Kurssin osaamistavoitteina on, että:

 • opiskelija osaa itsenäisesti arvioida äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kliinisen tilan, tunnistaa peruselintoimintojen häiriöt sekä määritellä hoidon tarpeen
 • opiskelija osaa itsenäisesti käynnistää potilaan tilan edellyttämän välittömän hoidon
 • opiskelija syventää omaa osaamistaan ja tietoa äkillisesti sairastuneen ja loukkaantuneen potilaan päivystyshoitotyössä
 • opiskelija ymmärtää potilasturvallisuuden näkökulmia päivystyspoliklinikka työssä ja osaa hyödyntää tiimityöskentelytaitoja kriittisesti sairaan tai loukkaantuneen potilaan hoitotyössä

Kurssin toteutus:

Päivystyshoitotyön opinnot ovat osa Arcadan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Oppimismenetelminä käytetään luentoja, verkko-opetusta, työpajoja, oppimistehtäviä sekä simulaatioharjoituksia. Kurssi on 10 opintopisteen arvoinen.
HUOMIO: Kurssilla voit tänäkin vuonna suorittaa erillisen kehittämistyön, jolloin on mahdollisuus +5 op lisäopintopisteisiin.

Kurssilaiset toimivat monikulttuurisessa ryhmässä eritasoisten ja eri ammattitaitoa omaavien ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa päivystyspoliklinikan hoitotyön perus- ja kehittyneissä työtehtävissä.  

Koulutusohjelma

 • Päivystyspotilaan kliininen tilanarvio ABCDE-menetelmän mukaan ja NEWSia hyödyntäen
 • Päivystyspotilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio (triage)
 • Kriittisesti sairaan- tai loukkaantuneen potilaan vastaanottaminen päivystyksessä, elvytys
 • Tiimityön ja potilasturvallisuuden perusteet päivystyksessä
 • Hengitystien turvaaminen päivystyspotilaalla
 • Äkillisen hengitysvajaus potilaan tunnistaminen ja hoito päivystyksessä
 • Kardiologinen potilas päivystyksessä, EKG:n ja sydämen rytmin tulkinta
 • Neurologinen potilas päivystyksessä
 • Kirurginen potilas päivystyksessä
 • Sisätautinen potilas päivystyksessä
  • Endokrinologinen potilas
  • Myrkytys potilas
  • Infektio potilas
 • Traumatologinen potilas päivystyksessä
 • Geriatrinen ja mielenterveyspotilas päivystyksessä

Kurssin opetuskieli on Suomi.

Kurssille mahtuu 30 henkilöä.

Kurssille saa hakea viimeiseen hakupäivään asti ja kurssipaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuspäivät (5 moduulia, sisältää luennot ja simulaatioharjoitukset):

2-3.9.2019

9-10.9.2019

16-17.9.2019

23-24.9.2019

30.9-1.10.2019

Kurssin tarkempi sisältö esitellään 2.9.2019 kurssin ensimmäisenä päivänä!

Koulutuspaikka 

Högskolan Arcada / Arcada University of Applied Sciences
Jan-Magnus Janssonin aukio 1
00560 Helsinki

Yhteyshenkilö:Tiina Stenman (Tiina.Stenman@arcada.fi)

Kiinnostuitko päivystyshoitotyön koulutuksesta?
Ilmoittautuminen tulee tehdä sekä tämän sivun kautta (Ilmoita minut).


Takaisin listaan