APV1 Sijoitusneuvonta-verkkokoulutus, 10 op

Lyhytkurssi

Date: 01.01.2021 - 30.04.2022
: 400€ + alv 24 % = 496€
Hakuaika: 03.01.2022 - 30.04.2022
: Suomi
: Helsinki
: Stig Blomqvist
Kohderyhmä : Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka toimivat pankkien ja erilaisten sijoituspalveluyritysten asiakaspalvelutehtävissä sijoitusneuvojina tai varainhoitajina

 

Huom! Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen.

Opiskelijapalautetta:

"Kurssi antoi erittäin hyvän tietopaketin sijoitusalasta ja se on netin kautta helposti käytettävissä.
Tämän tyyppinen opiskelumuoto on Internetin parhaita mahdollisuuksia.
Kurssia voi suositella alalla työskenteleville, alalle aikoville ja yksityissijoittajille".

Seppo Julkunen


Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka toimivat pankkien ja erilaisten sijoituspalveluyritysten asiakaspalvelutehtävissä sijoitusneuvojina tai varainhoitajina.

Sijoitusneuvojina toimivilla henkilöillä tulee olla laaja osaaminen joka kattaa niin sijoitusmarkkinoita koskevat säännökset kuin markkinoilla tarjolla olevat sijoitusinstrumentit. Lisäksi sijoitusneuvojalla tulee olla kansantalouden ja yritystalouden perustiedot, jotta hän osaa asiallisesti keskustella asiakkaan kanssa ja antaa asiakkaan tarpeisiin vastaavia suosituksia.

Finanssiala järjestää kaksi eri tutkintoa, jotka on suunnattu lähinnä sijoitusneuvojille. Sijoituspalvelututkinto (APV1) ei edellytä aikaisempaa tutkintoa tai kokemusta. Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2), joka käsittelee syvemmin eri osa-alueita, voidaan suorittaa Sijoituspalvelututkinnon suorittamisen jälkeen. Finanssiala suosittelee, että kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät suorittavat jatkossa auktorisoidun sijoituspalvelututkinnon(Finanssialan Keskusliitto 8.12.2010).

Lisätietoa tutkinnoista ja tenteistä: www.sijoittajapalvelin.net

Tavoite:

Koulutus ei ole pelkkä valmennuskoulutus Sijoituspalvelututkintoa varten, vaan koulutuksen avulla opiskelijaa saa syvällistä ja analyyttistä tietoa, jota hän voi jokapäiväisessä työssään hyödyntää. Tämän lisäksi opiskelijalla on hyvät valmiudet osallistua ja läpäistä Sijoituspalvelututkinnon tentti.

Koulutuksella on kaksi tavoitetta alla olevassa tärkeysjärjestyksessä:

1.Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa jokapäiväisessä työssään entistä paremmin neuvoa sijoittajia eri sijoitustilanteissa.

2.Koulutuksen kautta osallistuja saa myös tarpeeksi tietoja ja taitoja suoriutuakseen Sijoituspalvelututkinnon tentistä.

Opiskelumenetelmät:

Koulutuksessa sovelletaan joustavia verkko-opiskelun menetelmiä.
Kaikki materiaali (kirjallisuutta lukuunottamatta) löytyy It´s Learning-oppimisalustalta. Oppimisalustan ansiosta tehtäviä voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

It´s Learning-etäopiskelu edellyttää internetin käyttömahdollisuutta. Moduulit koostuvat luennoista, erilaisista tehtävistä, laskutehtävistä sekä kirjallisuudesta.

Koulutuksen opiskelukieli on suomi.

Koulutuksen opettajat:

Arcada Täydennyskoulutus on järjestänyt sijoitusneuvonta-koulutuksia jo yli viidentoista vuoden ajan. Tämä verkko-koulutus on Arcada Täydennyskoulutuksen täysin verkossa toteutettava sijoitusneuvonta-koulutus. Arcada Täydennyskoulutuksen sijoitusneuvonta-koulutuksiin on vuosien varrella osallistunut yli 1000 opiskelijaa, joista suurin osa on menestyksekkäästi suorittanut APV1-ja APV2-tutkinnot. Tämä APV1-koulutus on tehty kotimaamme markkinoille yhteistyössä monivuotisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutuksen sisältö ja rakenne:

Koulutus koostuu alla olevista moduuleista jotka vastaavat Sijoituspalvelututkinnon aihe-alueita.

HUOM ! Moduulien rakenteet poikkeavat toisistaan. Tällä tavalla koulutus on tehty kiinnostavaksi, vaihtelevaksi ja opiskelijaa aktivoivaksi.

Opettajat luennoivat myös normaaliin tapaan, aivan kuin he olisivat luokassa. Tällä tavalla luennot ovat mahdollisimman eläviä ja mielenkiintoisia. Luentoja kuunneltaessa suositellaan korvakuulokkeiden käyttöä.


Moduulit:

1. Kansantalous 

2. Yritystalous 

3. Rahoitusinstrumentit ja sijoituskohteet 

4. Sijoitusrahastot ja varainhoito 

5. Lainsäädäntö

6. Verotus 

Tulos:


Koulutuksessa on kuusi (6) moduulia. Jotta opiskelija läpäisee koulutuksen, hänen on saatava väh. 50% oikein jokaisen osion tehtävistä. Tällä tavalla opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti ja saa Arcadan todistuksen.


Takaisin listaan