Hoitotason ensihoito 30 op (2020-2021)

Erikoistumiskoulutukset

Date: 07.09.2020 - 23.05.2021
: 30
: 2850€ alv 0%
: 18.08.2020
: Suomi
: Helsinki
: Christoffer Ericsson
Esitiedot : Opintojen hyväksytysti suorittaminen edellyttää: 1) valtakunnallisen hoitotason tentin suorittamista hyväksytysti, 2) kurssin osaamisen arvioinnin suorittamisen hyväksytysti 3) aktiivista osallistumista kontaktijaksoihin (min. 85%) 4) kaikkien jaksojen oppimistehtävien hyväksymistä ennen todistuksen saamista 5) koko kurssimaksun suorittamista viimeistään viimeisen erän maksupäivään mennessä Opiskelijalla on 1/2 vuotta aikaa täydentää puuttuvia opintoja. Tämän jälkeen peritään erillinen opintomaksu, joka määräytyy tapauskohtaisesti.
Kohderyhmä : Sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joilla on vähintään 6 kk (100% työaika) tai 12 kuukautta (jos alle 100% työaika) työkokemusta sairaalan ulkopuolisesta ensihoitotyöstä vähintään perustason luvilla.

Opinnot antavat asetuksen ensihoidosta mukaisen pätevyyden toimia hoitotasolla.

Koulutuskieli (luennot, harjoitukset ja materiaali) on suomi. Valtakunnallisen hoitotason tentin saa suorittaa suomeksi ja ruotsiksi. 

Opintomaksun suorituksesta tulee erikseen oma sähköposti. Opintomaksu on mahdollista suorittaa erissä.

Opintojen tavoitteet:
- laajentaa ja syventää hoitotasoisen ensihoidon ammatillista osaamista
- soveltaa lääketieteellistä osaamista ensihoidossa
- kehittää tiimityöskentelyä, vahvistaa päätöksentekokykyä työyhteisössä ja lisätä 
  potilasturvallisuutta
- laajentaa ja syventää ensihoitotyön johtaminen päivittäisissä potilastilanteissa

 Opintojen rakenne:
- monimuoto
- lähiopiskelua
- simulaatioharjoituksia
- etätehtäviä
- tenttejä sekä osaamiskartoitus

Opintokokonaisuudet:
- Hengitystien hallinta, hengitys
- Verenkierto
- EKG tulkinta
- Sydänpysähdys ja elvytys hoitotasolla
- Tajuton potilas ensihoidossa
- Synnytys ja lapsipotilas ensihoidossa
- Vammapotilaan hoito ensihoidossa
- Suuronnettomuus

Lähiopetuspäivät:

Syksy 2020:
Kurssi alkaa viikolla 37. Tarkemmat syksyn 2020 lähijaksojen päivät (lähijakso 1-4) julkaistaan viimeistään huhtikuussa 2020.  

Kevät 2021:
Kevään lähijaksojen päivät (lähijakso 5-9) julkaistaan myös myöhemmin, sillä ne päivät määräytyvät valtakunnallisen tentipäivien mukaan.  

 

Valtakunnallinen tentti ja osaamisen arviointi:
Kurssin aikana tulette suorittamaan valtakunnallisen hoitotason tentin. Tenttipäivämäärät julkaistaan heti kun saamme ne tietää. Kurssin aikana saa tämän tentin suorittaa korkeintaan kolme (3) kertaa.

Tentti pitää olla hyväksytty ennen osaamisen arviointia (LO8). Jos tentti ei ole hyväksytty määrätyssä ajassa, siirtyy osaamisen arviointi seuraavalle kurssille ja tästä peritään ylimääräinen maksu.

Opintokokonaisuudet

: 30

Opintokokonaisuudet:
- verenkierto ja hengitys
- EKG
- sydänpysähdys ja elvytys
- sisätautipotilas
- synnytys ja lapsi ensihoidossa
- vammapotilas
- suuronnettomuus


Takaisin listaan