Terveysasemien terveydenhoitajien / Sairaanhoitajien vastaanotto työ

Avoimet opinnot

Date: 08.09.2020 - 05.05.2021
: 30
: 450 € Koulutus laskutetaan kahdessa erässä; syyskuussa ja tammikuussa
: 08.06.2020
: Suomi
: Helsingfors
: Marika Blomster
Kohderyhmä : Terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja

Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on kehittää terveyskeskuksen avovastaanoton terveydenhoitajien/sairaanhoitajien ammatillisia valmiuksia edistää kansalaisten terveyttä sekä ehkäistä ja hoitaa kansansairauksia tutkittuun tietoon perustavilla ohjausmenetelmillä.

Koulutuksen tavoite on edelleen lisätä teknologian hyödyntämistä, kehittää uusia toimintatapoja ja työnjakoa palvelutarpeen kasvun hallitsemiseksi.

Laajuus:

30 op. Opinnot alkavat 8.9.2020 ja päättyvät 5.5.2021. Lähiopiskelupäivät syksyllä: 8-9.9; 6-7.10; 3-4.11 ja 1-2.12.2020. Kevään lähiopiskelupäivät; 12-13.1; 9-10.2; 9-10.3; 6-7.4 ja 4-5.5.2021

Menetelmät:

Monimuoto-opetus. Lähiopiskelua kaksi peräkkäistä päivää/kuukausi. Asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä, etätehtäviä ja seminaareja. Koulutuksen ensimmäinen osa suoritetaan Avoimen Ammattikorkeakoulun opintoina ja toinen osa suoritetaan Täydennyskoulutuksena.  

 

 

Yleiset opinnot

: 3

OSA I

Opintoihin orientoituminen                                             3 op                                                               

 • Opinto – ohjaus
 • Oppimispäiväkirja
 • Tiedon haku

             

Aine-opinnot

: 12

 Perusterveydenhuollon työn perusteita                                                10 op

 • Terveyden edistäminen perusterveydenhuollossa
 • Potilaan ohjaaminen – hoitoon sitoutumisen edistäminen, muutosvalmiuden tunnis-           taminen                   
 • Sydän- ja verisuonipotilaan hoito ja ohjaus
 • Hengityselinsairauksien hoito
 • Diabetespotilaan hoito
 • Infektiopotilaan hoito
 • Iäkkään potilaan hoito
 • Päihde- ja mielenterveysongelmaisen potilaan hoito (masennus, perheväkivalta)
 • Akuutti ja krooninen kipu
 • Sairaalahygienia

Ryhmä / yksilöllinen ohjaus                                                                 2 op

 

Syventävät opinnot

: 15

OSA II

Terveyskeskuksen toiminta                                                                         2 op

 • Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi
 • Puhelinneuvonta ja palveluohjaus terveyskeskuksessa
 • Työnjako ja työtehtävien laajentaminen

Perusterveydenhuollon työn erityisryhmiä                                                     5 op

 • Reumasairaudet
 • IBD - sairaudet
 • Veriteitse tarttuvat taudit
 • Sukupuolitaudit 

Kehittämistyö                                                                                           8 op

 • Tutkimusmenetelmät
 • Seminaarit

Takaisin listaan