IBD - potilaan hoitotyön täydennyskoulutus 30 op

Lyhytkurssi

Date: 23.03.2021 - 15.12.2021
: 1800 € + 24 % alv. Koulutuksen voi maksaa useammassa erässä (2 tai 3 erää)
: 28.02.2021
: Suomi
: Helsinki
: Marika Blomster
Kohderyhmä : Sairaanhoitajat, jotka työskentelevät tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden kanssa.

Tavoitteet:
IBD – potilaan hoitotyön täydennyskoulutuksen tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä moniammatillisen yhteistyöhön kykeneväksi, itseään ja työtään arvostavaksi IBD – potilaan hoidon asiantuntijaksi. Koulutuksessa käsitellään ajankohtaista tietoa IBD sairastavan potilaan hoidossa. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia opettaa ja ohjata IBD potilasta käyttäen hyväksi monitieteellistä ajankohtaista tietoa ja näyttöön perustavaa tutkimusta. 

 

Laajuus:
30 op. Opinnot alkavat 23.3.2021 ja loppuvat 15.12.2021. Lähiopiskelupäivät keväällä; 23-24.3; 13-14.4 ja 18-19.5.2021. Lähiopiskelupäivät syksyllä; 14-15.9; 12-13.10; 9-10.11 ja 14-15.12.2021.

 

Menetelmät:
Monimuoto-opiskelu. Lähiopiskelua kaksi peräkkäistä päivää/kuukausi, yhteensä 14 lähiopiskelupäivää. Asiantuntijaluentoja, verkko-opiskelu, ryhmätöitä (IBD - potilaiden hoitotyö), yksilöllisiä etätehtäviä ja seminaareja. Koulutuksessa tehdään kehittämistehtävä IBD-potilaan hoitoon liittyen. Koulutusta voidaan myös toteuttaa etänä, mikäli pandemia tilanne sen vaatii.

 

Opintoihin orientoituminen 3 op

* Opinto-ohjaus
* Informaatiohaku
* Oppimispäiväkirja 

IBD:n diagnostiikka ja tutkimukset 2 op

* Laboratoriotutkimukset
* Radiologiset tutkimukset
* Endoskopiat ja kapseliskopia 

Lääketieteelliset, farmakologiset ja luonnontieteelliset aineet 8 op

* Ruoansulatuskanavan elinten anatomia ja fysiologia  
* IBD:n epidemiologia, etiologia ja patogeneesi
* IBD:n immunologia
* IBD-potilaan lääkehoito
  - Lääkkeiden indikaatiot ja vaikutusmekanismit
  - Kortisoni, 5-ASA-valmisteet, Immunosuppressiiviset lääkkeet
  - Biologiset lääkkeet 

  - Lääkehoidon seuranta

  - Lääkkeiden haittavaikutukset/mahdolliset yhteisvaikutukset
* Vaikean koliitin hoito

* IBD:n pahenemisvaiheen hoito
* IBD potilaan rokotukset
* IBD:n kirurginen hoito
   - Haavainen koliitti

   - Crohnin tauti

* IBD:n liitännäissairaudet

* IBD ja perhesuunnittelu

* Lasten IBD

IBD-potilaan hoitotyö 9 op

* IBD potilaan ravitsemus
* Avanne potilaan hoito
* IBD potilaan elämänlaatu
* IBD potilaan hoitoon ja seurantaan sitoutuminen
* IBD potilaan opettaminen ja ohjaaminen
* IBD hoitajan toimenkuva
* ECCO ja N-ECCO
* Sosiaaliturva

Syventävät opinnot 8 op

* Tutkimusmenetelmät
* Seminaarit
* Kehittämistyö


Takaisin listaan