Hoitotason ensihoito 30 op (2021-2022)

Erikoistumiskoulutukset

Date: 06.09.2021 - 20.05.2022
: 30
: 2850€ alv 0%
: 23.08.2021
: Suomi
: Helsinki
: Christoffer Ericsson
Esitiedot : Opintojen hyväksytysti suorittaminen edellyttää: 1) valtakunnallisen hoitotason tentin suorittamista hyväksytysti, 2) kurssin osaamisen arvioinnin suorittamisen hyväksytysti 3) aktiivista osallistumista kontaktijaksoihin (min. 85%) 4) kaikkien jaksojen oppimistehtävien hyväksymistä ennen todistuksen saamista 5) koko kurssimaksun suorittamista viimeistään viimeisen erän maksupäivään mennessä Opiskelijalla on 1/2 vuotta aikaa täydentää puuttuvia opintoja. Tämän jälkeen peritään erillinen opintomaksu, joka määräytyy tapauskohtaisesti.
Kohderyhmä : Sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joilla on vähintään 6 kk (100% työaika) tai 12 kuukautta (jos alle 100% työaika) työkokemusta sairaalan ulkopuolisesta ensihoitotyöstä vähintään perustason luvilla.

Opinnot antavat asetuksen ensihoidosta mukaisen pätevyyden toimia hoitotasolla.

Koulutuskieli (luennot, harjoitukset ja materiaali) on suomi. Valtakunnallisen hoitotason tentin saa suorittaa suomeksi ja ruotsiksi. 

Opintomaksun suorituksesta tulee erikseen oma sähköposti. Opintomaksu on mahdollista suorittaa erissä.

Opintojen tavoitteet:
- laajentaa ja syventää hoitotasoisen ensihoidon ammatillista osaamista
- soveltaa lääketieteellistä osaamista ensihoidossa
- kehittää tiimityöskentelyä, vahvistaa päätöksentekokykyä työyhteisössä ja lisätä 
  potilasturvallisuutta
- laajentaa ja syventää ensihoitotyön johtaminen päivittäisissä potilastilanteissa

 Opintojen rakenne:
- monimuoto
- lähiopiskelua
- simulaatioharjoituksia
- etätehtäviä
- tenttejä sekä osaamiskartoitus

Opintokokonaisuudet:
- Hengitystien hallinta, hengitys
- Verenkierto
- EKG tulkinta
- Sydänpysähdys ja elvytys hoitotasolla
- Tajuton potilas ensihoidossa
- Synnytys ja lapsipotilas ensihoidossa
- Vammapotilaan hoito ensihoidossa
- Suuronnettomuus

Lähiopetuspäivät:

Tarkemmat lähiopetuspäivät julkaistaan viimeistään toukokuussa 2021. 

 

Koronatilanne ja Hoitotason Ensihoito 30 op:
Hoitotason ensihoito-kurssi suunnitellaan tässä vaiheessa sillä ajatuksella että se järjestetään normaalisti syksyllä 2021. Jos syksyn epidemiatilanne kesän aikana eskaloituu tai muuttuu merkittävästi, silloin pohdimme ensisijaisesti vaihtoehtoratkaisuja jotta Hoitotason ensihoito-kurssi saadaan järjestettyä normaalissa aikataulussa. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, kurssi tarvittaessa siirretään eteenpäin.Tästä päätöksestä ilmoitetaan heti hakijoille kun tilanne selviää.

 

Valtakunnallinen tentti ja osaamisen arviointi:
Kurssin aikana tulette suorittamaan valtakunnallisen hoitotason tentin. Tenttipäivämäärät julkaistaan heti kun saamme ne tietää. Kurssin aikana saa tämän tentin suorittaa korkeintaan kolme (3) kertaa.

Tentti pitää olla hyväksytty ennen osaamisen arviointia (LO8). Jos tentti ei ole hyväksytty määrätyssä ajassa, siirtyy osaamisen arviointi seuraavalle kurssille ja tästä peritään ylimääräinen maksu.

Opintokokonaisuudet

: 30

Opintokokonaisuudet:
- verenkierto ja hengitys
- EKG
- sydänpysähdys ja elvytys
- sisätautipotilas
- synnytys ja lapsi ensihoidossa
- vammapotilas
- suuronnettomuus


Takaisin listaan