Hygieniahoitajan täydennyskoulutus

Avoimet opinnot

Date: 09.09.2021 - 06.05.2022
: 30
: 450 € (alv 0%)
: 07.06.2021
: Suomi
: Helsingfors
: Marika Blomster
Kohderyhmä : Hygieniahoitajana toimivat sairaanhoitajat sekä muut alan asiantuntijat

Tavoitteet:

Hygieniahoitajan täydennyskoulutuksen tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä moniammatilliseen yhteistyöhön kykeneväksi, itseään ja työtään arvostavaksi sairaalahygienian asiantuntijaksi, joka pystyy opettamaan ja ohjaamaan sairaalahygienian alueella käyttäen hyväkseen monitieteellistä ajankohtaista tietoa ja näyttöön perustavaa tutkimusta. Tavoitteena on myös harjaantua infektiotilanteen seuraamiseen, rekisteröintiin ja mahdollisten epidemioiden varhaiseen toteamiseen.

Laajuus:

30 op.Opinnot alkavat 9.9.2021 ja päättyvät 6.5.2022, Jan - Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki. Opiskelupäivät syksyllä 9 -10.9; 7 -8.10; 4-5.11 ja 9-10.12.2021 Kevään lähiopiskelupäivät; 13-14.1; 10-11.2; 10-11.3; 7-8.4 ja 5-6.5.2022

Menetelmät:  Asiantuntijaluennot, monimuoto-opetusta, ryhmätöitä, seminaareja. 

Katso tämä: https://youtu.be/cmk875LHX94

 

Opintoihin orientoituminen

: 3

 • Opinto-ohjaus
 • Oppimispäiväkirja
 • Informaatiohaku

 

Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa

: 2

Lääketieteelliset, farmakologiset ja luonnontieteelliset aineet

: 7

 •  Mikrobiologia
  - Virologia
  - Immunologia
  - Näytteiden otto
 •  Mikrobilääkkeet
 •  Kirurgiset infektiot
 •  Vierasesineinfektiot
 •  Veren välityksellä tarttuvat taudit (HIV, hepatiitit)
 •  Hengitystieinfektiot
 •  Pitkäaikaissairaanhoidon infektio-ongelmat (mm. virtsatieinfektiot)
 • Henkilökunnan infektiot, yhteistyö työterveyshuollon kanssa

 

Sairaalahygienia

: 10

 • Sairaalainfektioiden torjunnan organisaatio Suomessa
 • Sairaalainfektiot
 • Sairaalaepidemiat
 •  Eristys- ja tavanomaiset varotoimet
 •  Aseptisen työskentelyn laatuvaatimukset
 •  Puhdistus, desinfektio, sterilointi
 • Sairaalasiivous, jätehuolto, vaatehuolto, välinehuolto
 • Sairaalahygienia, sairaalasuunnittelussa ja peruskorjauksissa
 • Elintarvikehygienia

 

Kehittämistyö ja seminaarit

: 8

 • Tutkimusmenetelmät
 • Seminaarit
 • Kehittämistyö

 


Takaisin listaan