Luustohoitajan Täydennyskoulutus

Lyhytkurssi

Date: 07.09.2021 - 09.02.2022
: 300 €, sisältäen materiaalikustannukset
: 07.06.2021
: Suomi
: Helsinki
: Marika Blomster
Esitiedot : Tavoitteet: Osallistuja perehtyy luustoterveyteen, osteoporoosiin, osteoporoosiperäisiin murtumiin ja kaatumisen ehkäisyyn sekä niihin liittyviin trendeihin ja saa valmiuksia ennakoivaan ja tavoitteelliseen työskentelyyn sekä kehittämiseen luustoterveyden edistämisen, osteoporoosin varhaisen toteamisen (sekundaaripreventio), laadukkaan, asiakaslähtöisen hoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin asiantuntijana.
Kohderyhmä : Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti, joilla on alan korkeakoulu- tai opistotason tutkinto.

Laajuus: 15 op. Opinnot alkavat 7.9.2021 ja päättyvät 9.2.2022. Lähiopiskelupäivät (yhteensä 12) ajoittuvat seuraavasti: 7-8.9; 5-6.10; 2-3.11; 7-8.12.2021; ja 11-12.1; 8-9.2.2022 

Menetelmät: Monimuoto-opiskelu, asiantuntijaluentoja ja yksilöllisiä etätehtäviä

 Sisältö:

 •       Luustoterveys 
 •      Osteoporoosi: primaari ja sekundaariset osteoporoosit sekä riskiasiakkaan tunnistaminen
 •      Osteoporoosin diagnostisointi: luuntiheysmittaukset ja muut tutkimukset
 •      Lääkkeetön omahoito
 •      Kaatumisen ehkäisy
 •      Osteoporoosin lääkehoito ja yleisimmät haittavaikutukset: varsinaiset luulääkkeet ja     hormonihoidot, lääkehoidon itsenäisen toteutuksen tuki
 •      Murtuman ja kivun hoito
 •      Lonkkamurtuman hoito ja kuntoutus
 •      Hoidon seuranta
 •     Osteoporoosin tunnistamisen, diagnosoinnin, hoidon ja kuntoutuksen organisointi
 •     Omahoidon tuki arjen eri ympäristöissä
 •     Osteoporoosiin liittyvä tutkimus- ja kehittämisosaamine 

Osallistujien kommentteja koulutuksesta: 

Koulutuksen myötä olen saanut varmuutta osteoporoosiin liittyvään työhöni mm. kehittyneen potilasohjauksen myötä. Koulutuksessa asioita käytiin konkreettisesti läpi ja nyt tiedän paremmin oman roolini sekä voin rinta rottingilla viedä potilaan asiaa eteenpäin. Jaana, sairaanhoitaja. 

 Olen erittäin tyytyväinen ja iloinen tästä laadukkaasta koulutuksesta. Aina on ollut hyvä mieli lähipäivän jälkeen. Olen saanut ennen kaikkea varmuutta työhöni sekä vahvistusta jo olemassa tiedolle ja uuttakin tietoa. Leena, murtumahoitaja 

Tämä on ollut mielettömän hieno koulutus! Koulutuksen myötä olen saanut laajemman osteoporoosiin ja luustoterveyteen liittyvien kokonaisuuksien sekä niiden hyödyntämisen ymmärryksen.  Raila, sairaanhoitaja.

  Luustohoitajan täydennyskoulutuksen aikana olen kiinnittänyt paremmin huomioita oman työni kehittämisalueisiin ja erityisesti siihen, miten ratkaista niitä. Jenni, murtumahoitaja.

 Kaikki osallistujat yhdestä suusta: Suosittelen ehdottomasti tätä koulutusta kollegoille ja kaikille osteoporoosin parissa työskenteleville. 

 

Lisätietoja: 

Täydennyskoulutussuunnittelija Marika Blomster         marika.blomster@arcada.fi   050 - 3029044

 

 

              

                          

 


Takaisin listaan