Seniorivalmentaja - Ikäihmisen kuntouttaja 15 op

Avoimet opinnot

Date: 14.10.2021 - 18.02.2022
: 225 € (0% ALV)
: 01.10.2021
: Suomi
: Helsinki
: Marika Blomster
Kohderyhmä : Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneita ikäihmisten kuntouttamisesta. On suotavaa, että osallistujalla on työkokemusta alalta.

Tavoitteet:

 • Laajentaa ja syventää ammatillista osaamista ikäihmisten kuntoutumisesta
 • Koulutus antaa työkaluja ja uusia työtapoja kohdata ikäihmisiä
 • Kasvattaa ymmärrystä ja osaamista ikäihmisten kuntoutuksen erityispiirteistä, kuten muisti- ja muista yleisistä sairauksista, lääkkeistä, ravinnosta, mielenterveyshäiriöistä ja niiden vaikutuksesta kuntoutukseen
 • Koulutus perustuu ajankohtaiseen, monitieteelliseen ja näyttöön perustuvaan tutkimustietoon. 

Menetelmät:

Monimuoto-opiskelu. Lähiopiskelua kaksi peräkkäistä päivää/kuukausi. Asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä ja yksilöllisiä etätehtäviä.

Laajuus: 15 op. Opinnot alkavat 14.10.2021ja päättyvät 18.2.2022, Jan – Magnus Janssonin aukio1, 00560 Helsinki. Lähiopiskelupäivät syksyllä; 14-15.10; 18-19.11 ja 16-17.12.2021. Kevään lähiopiskelupäivät; 20-21.1 ja 17-18.2.2022. 

Koulutuksen sisältö:

Opintoihin orientoituminen                                    1 op 

 • Opinto-ohjaus
 • Oppimispäiväkirja           

 Ikäihmisten kohtaaminen                                            5 op

 • Henkilölähteinen
 • Kommunikaatio
 • Vuorovaikutustaidot
 • Työvälineitä kohtaamisen tueksi
 • Erikoistilanteissa (esim. kuoleman lähestyessä 

Yleisimmät muistisairaudet                                              1 op                       

 • Alzheimerin tauti 
 • Verisuoniperäinen muistisairaus
 • Lewyn kappaletauti
 • Otsa - Ohimolohko rappeumasta johtuva muistisairaus   

 

Yleisimmät toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet                        2 op

 • Sydän- ja verisuonisairaudet
 • Reumasairaudet
 • Aivoverenkiertohäiriöt
 • Hengityselinsairaudet
 • Neurologiset sairaudet
 • Tuki- ja liikuntaelin sairaudet

Lääkkeet ja ikääntyminen                                             1 op

 • Vältettävät lääkkeet   

Ikäihmisen ravitsemus                                                 1 op

 • Diabetes 

Ikäihmisen mielenterveyshäiriöt                                       2 op 

Ikäihmisen kuntoutumisen erityispiirteitä                           2 op 

 • Kaatumisriskin arviointi (esim. Frat)
 • Lonkan tai polven tekonivelleikkaus ja liikunta sen jälkeen
 • Lantiopohjan lihakset; vahvistaminen, harjoittelu ja fysioterapia
 • Etäkuntoutus – mahdollisuudet ja haasteet
 • Digitaaliset apuvälineet                                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                        

 

                  

 


Takaisin listaan