Anestesiahoitajan täydennyskoulutus 15 op

Lyhytkurssi

Date: 11.01.2022 - 04.05.2022
: 225 € (0% ALV)
: 01.12.2021
: Suomi
: Helsinki
: Marika Blomster
Kohderyhmä : Sairaanhoitaja, jolla on 1-2 vuoden kokemus leikkaus-, anestesia- tai tehosairaanhoidosta

Tavoitteet:

 • Laajentaa ja syventää ammatillista osaamista anestesiasairaanhoidossa
 • Soveltaa lääketieteellistä osaamista anestesiasairaanhoidossa
 • Kehittää tiimityöskentelyä, vahvistaa päätöksentekokykyä työyhteisössä ja lisätä potilasturvallisuuden kehittämistä anestesiatyössä
 • Kehittää omaa ammatillisuutta ja tiedostaa omaa eettistä näkökantaa

 

Laajuus:15 op. Opinnot alkavat 11.1.2022 ja loppuvat 4.5.2022, Jan - Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki. Tarvittaessa koulutus toteutetaan etänä. Lähiopiskelupäivät; 11-12.1; 8-9.2; 8-9.3; 5-6.4 ja 3-4.5.2022. 

Menetelmät: 

Monimuoto-opiskelu. Lähiopiskelua kaksi peräkkäistä päivää/kuukausi. Asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä ja yksilöllisiä etätehtäviä. 

Koulutuksen sisältö:

 

Opintoihin orientoituminen                                                1 op

 • Opinto-ohjaus
 • Oppimispäiväkirja

 Potilasturvallisuus ja ABCDE-protokolla                               1 op                      

 • Potilaan tutkiminen ja toiminta ABCDE-protokollan mukaisesti
 • Chek listan käyttö leikkaussalissa ja heräämössä
 • Aseptiikka 

 

 • Keuhkofysiologia                                                      3 op
 • Hengitysvajauksen tunnistaminen ja hoito
 • Invasiivinen / non-invasiivinen ventilaatio
 • Hengitysjärjestelmät
 • Verikaasujen analysointi
 • Imutekniikka / PUPU

 

Sydämen ja verenkierron fysiologia                                         3 op

 • Verenkiertovajauksen tunnistaminen ja hoito
 • Leikkauspotilaan nestehoidon periaatteet
 • Hypovolemian / Vuodon korvaus
 • EKG-tulkinta
 • Invasiiviset valvontamenetelmät
 • Vasoaktiiviset lääkkeet
 • Pace-maker potilas leikkauksessa
 • Uudet antikoagulantit ja niiden vaikutusten kumoaminen

 

Anestesia                                                                5 op

 • Potilaan valmistelu anestesiaa ja riskien arviointi
 • Inhalaatioanesteetit / TIVA
 • Puudutukset
 • Hypotermian esto / Hypotermian haittavaikutukset
 • Leikkausasennot
 • Heräämöhoito ja kivunhoito

 

Anestesia erityispotilasryhmissä                                       2   op                                                                                                                                           

 • Lapsipotilaan anestesia
 • Neurokirurgisen potilaan anestesia
 • Obstetrinen anestesia
 • Maksa- ja munuaissairaan anestesia
 • Geriatrisen potilaan anestesia
 • Päiväkirurgisen potilaan anestesia

Koulutukseen otetaan 25 henkilöä. Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän, valinta tehdään soveltuvan tutkinnon, perusteluiden ja työkokemuksen perusteella.

 


Takaisin listaan