PTT - Roolitettu traumapotilaan ensihoito

Lyhytkurssi

Date: 03.05.2023 - 04.05.2023
: 700€ (+alv 24%)
: 24.04.2023
: Suomi
: Helsinki
: Christoffer Ericsson
Kohderyhmä : Kaikille vammapotilaita ensihoidossa kohtaaville ja hoitaville ammattilaisille

Vaikeasti vammautuneen potilaan ensihoito on monimutkainen prosessi ja vaativaa tiimityötä. Ensihoidon laadulla on merkittävä vaikutus vammapotilaan selviytymiseen ja toipumiseen. Rakenteellinen toimintamalli takaa tehokkaan ajankäytön ja yksityiskohdat huomioivan laadukkaan hoidon.

PTT (Prehospital Trauma Team)-toimintamallin kehittäjien perustama Pro4Pro Oy ja Arcada järjestävät yhteistyössä ensimmäisen avoimen PTT -konseptikoulutuksen. PTT-kurssi perustuu suomalaisten ammattilaisten vuosien ajan kehittämään toimintamalliin, jonka syntyi tarpeesta tuoda tehokas traumatiimi osaksi ensihoidon arkipäivää. 

Kurssin sisältö ja menetelmät:

PTT-kurssi on kaksipäiväinen kokonaisuus, jossa toimintamallin sisäistäminen ja toteuttaminen ovat keskiössä. Päivien aikana luennot, oppimiskeskustelut, taitopajat ja minisimulaatiot vuorottelevat muodostaen intensiivisen kokonaisuuden.

PTT-toimintamallin tärkeät osa-alueet — valmistautuminen, toiminta tapahtumapaikalla ja  toiminta ensihoitoyksikössä — harjoitellaan yksityiskohtaisesti luokassa ja ambulanssissa. Myös toimintamallin soveltamisesta erityistilanteissa keskustellaan. Kurssi huipentuu traumasimulaatioihin realistisessa ympäristössä. Kurssiin kuuluvat myös PTT-konseptin muistikortit. Kurssin ohjaajina toimivat toimintamallin kehittäneet ensihoidon kenttäjohtajat ja ensihoitolääkärit.

Kurssi tarjoaa osallistujille uuden, tehokkaan tavan jäsentää ensihoidon vammatehtäviä. Kurssi antaa hyvät käytännön valmiudet toteuttaa PTT-toimintamallia ensihoidossa kaikissa traumatiimin rooleissa.

Osallistujamäärä: 10–20 osallistujaa
Opetusmenetelmät: Luentoja, taitopajoja ja simulaatioihin pohjautuvaa oppimista

 

Kouluttajien esittely:

Jani Kankainen on ensihoitaja ja työskennellyt kiireellisessä ensihoidossa yli 20 vuoden ajan, joista ensihoidon kenttäjohtajana yli 10 vuotta. Hän on yksi PTT-protokollan kehittäjistä. Hänen mielenkiintonsa kohteita ovat tiimityön kehittäminen ja sujuvoittaminen sekä vammapotilaan ensihoito.

Jani Piikki on ensihoitaja ja työskennellyt kiireellisen ensihoidon parissa 16 vuotta, joista ensihoidon kenttäjohtajana 8 vuotta. Hän on toinen PTT-protokollan kehittäjistä ja hänen mielenkiintonsa kohteita ovat kommunikaatio ja tiimityö.  

Susanne Ångerman on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja työskennellyt päätoimisena ensihoitolääkärinä lääkärihelikopterissa yli 10 vuoden ajan. Hänen erityisinä mielenkiintonsa kohteina ovat vammapotilaan ensihoito, verituotteiden käyttö kentällä ja tiimityön hiominen huippuunsa. Hänen viimeisteltävänä oleva väitöskirjansa käsittelee toimintatapojen muuttamista ja uusien menetelmien käyttöönottoa ensihoidossa.

Jussi Pirneskoski on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Hän on työskennellyt kiireellisen ensihoidon parissa lähes 10 vuoden ajan, joista viiden vuoden ajan lääkärihelikopterissa. Hänellä on laaja-alainen kokemus ensihoidon konseptikursseista ja tutkimustyössään hän on perehtynyt kriittisen sairauden tunnistamiseen.

Jouni Nurmi on ensihoitaja, erikoislääkäri ja dosentti. Hänellä on kokemusta ensihoitolääkärinä lääkärihelikopterissa yli 10 vuoden ajalta. Hänen tutkimustyönsä, joka kattaa noin 70 julkaistua tutkimusta ja useita ohjattuja väitöskirjoja ensihoitolääketieteen alalta, on koulinut hänet näyttöön perustuvan ensihoidon huippuasiantuntijaksi. Asiantuntemustaan hän on hyödyntänyt potilastyön ohella laajamittaisesti ensihoitajien opettamisessa.

 
 

Takaisin listaan