Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 opintopistettä

Erikoistumiskoulutukset

Date: 13.09.2023 - 16.05.2024
: Yhdessä erässä 600 € (syyskuun 2022 aikana)- Kahdessa erässä: 300 euroa ja 300 euroa: ensimmäinen erä (syyskuu 2022 aikana) ja toinen erä tammikuussa 2023.
: 16.04.2023
: Suomi
: Online
: Marika Blomster

1.     Monikulttuurisuus ja kulttuurisensitiivinen työote varhaiskasvatuksessa (5 opintopistettä)

2.     Monikulttuurisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen varhaiskasvatuksessa (5 opintopistettä)

3.     Pedagogiset lähestymistavat ja monikulttuurisen lapsiryhmän ohjaus varhaiskasvatuksessa (5 opintopistettä)

4.     Monikulttuurinen varhaiskasvatustyö ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksessa (5 opintopistettä)

5.     Yhdenvertaisuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa (5 opintopistettä)

      6.    Monikulttuuristen varhaiskasvatuspalvelujen sekä työmenetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen (5 opintopistettä

käynnistymis- ja päättymisajankohdasta päättäminen 14.9.2022-11.5.2023 

2 verkkopäivää/5 op opintojakso ke-to, klo 9-15

Syksy 2022 14.9. aloituspäivä, 5.-6.10, 2.-3.11,   

Kevät 2023 11.-12.1, 15.-16.2,  12.-13.4 ja 10.-11.5