Anestesiahoitajan täydennyskoulutus 15 op

Avoimet opinnot

Date: 29.08.2023 - 13.12.2023
: 225 € (0% ALV)
: 31.05.2023
: Suomi
: Helsinki
: Marika Blomster

Tämän koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää ammatillista osaamista anestesiasairaanhoidossa, soveltaa lääketieteellistä osaamista anestesiasairaanhoidossa ja kehittää tiimityöskentelyä. Tämän lisäksi koulutus vahvistaa päätöksentekokykyä työyhteisössä ja lisää potilasturvallisuuden kehittämistä anestesiatyössä. Samalla kehität omaa ammatillisuuttasi ja tiedostat omaa eettistä näkökantaasi.

Laajuus

15 op. Opinnot alkavat 29.8.2023 ja päättyvät 13.12.2023. Lähiopiskelupäivät Arcada tiloissa ovat:

 • 29-30.8
 • 26-27.9
 • 24-25.10
 • 21-22.11
 • 12-13.12

Koulutukseen otetaan 25 henkilöä. Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän, valinta tehdään soveltuvan tutkinnon, perusteluiden ja työkokemuksen perusteella.

Menetelmät

Monimuoto-opiskelu. Lähiopiskelua kaksi peräkkäistä päivää/kuukausi. Asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä ja yksilöllisiä etätehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Opintoihin orientoituminen 1 op

 • Opinto-ohjaus
 • Oppimispäiväkirja

Potilasturvallisuus ja ABCDE-protokolla 1 op

 • Potilaan tutkiminen ja toiminta ABCDE-protokollan mukaisesti
 • Check-listan käyttö leikkaussalissa ja heräämössä
 • Aseptiikka

Keuhkofysiologia 3 op

 • Hengitysvajauksen tunnistaminen ja hoito
 • Invasiivinen / non-invasiivinen ventilaatio
 • Hengitysjärjestelmät
 • Verikaasujen analysointi
 • Imutekniikka / PUPU

Sydämen ja verenkierron fysiologia 3 op

 • Verenkiertovajauksen tunnistaminen ja hoito
 • Leikkauspotilaan nestehoidon periaatteet
 • Hypovolemian / Vuodon korvaus
 • EKG-tulkinta
 • Invasiiviset valvontamenetelmät
 • Vasoaktiiviset lääkkeet
 • Pace-maker potilas leikkauksessa
 • Uudet antikoagulantit ja niiden vaikutusten kumoaminen

Anestesia 5 op

 • Potilaan valmistelu anestesiaa ja riskien arviointi
 • Inhalaatioanesteetit / TIVA
 • Puudutukset
 • Hypotermian esto / Hypotermian haittavaikutukset
 • Leikkausasennot
 • Heräämöhoito ja kivunhoito

Anestesia erityispotilasryhmissä 2 op

 • Lapsipotilaan anestesia
 • Neurokirurgisen potilaan anestesia
 • Obstetrinen anestesia
 • Maksa- ja munuaissairaan anestesia
 • Geriatrisen potilaan anestesia
 • Päiväkirurgisen potilaan anestesia

Takaisin listaan