Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa 2 sp

Avoimet opinnot

Date: 09.01.2023 - 31.07.2023
: Ammattikorkeakoulu-opiskelijoille maksuton.
Hakuaika: 09.01.2023 - 20.06.2023
: Suomi
: Online
: Thomas Hellsten
Esitiedot : Recommended for second year students in the social and health care sector(EQF 6)
Kohderyhmä : Students or staff in health- social- and welfaresector (UAS)

Opintojakson kuvaus
Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella puettavan teknologian periaatteita ja tutkimusmenetelmiä sekä soveltaa näitä periaatteita käytännössä yksilön toimintakyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa.

Arviointikriteerit
MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että olet tehnyt kaikki palautettavat tehtävät sekä olet tehnyt kaikki testit hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus
Itsenäisesti ja omaan tahtiin opiskeltava MOOC 9.1-31.12.2023. 

Opintokokonaisuudessa on viisi tehtävää, jotka sisältävät luentoja, artikkeleita ja käytännön harjoitteita. Jokaisen tehtävän jälkeen suoritat hyväksytysti niitä koskevat oppimistehtävät. Tehtävät tulee tehdä järjestyksessä 1-5.

Opiskeltuasi tämän kokonaisuudet osaat ja hallitset puettavan teknologian teoreettiset ja käytännön taidot yksilön terveyden ja toimintakyvyn mittaamisessa ja arvioinnissa.

MOOC on 2op eli 54 tuntia työskentelyä.


Takaisin listaan