Vaativa Ensihoitotyö ja Tilannejohtaminen (15 op) 2023-2024

Avoimet opinnot

Date: 20.11.2023 - 17.05.2024
: 225€
: 13.11.2023
: Suomi
: Helsinki
: Christoffer Ericsson

Arcadan Vaativa Ensihoitotyö ja Tilannejohtaminen kurssille mahtuu 28 osallistujaa.

Oletko sinä..

• Hoitotason muodollisen pätevyyden omaava ensihoitaja, jolla työkokemusta useita vuosia ja tarvetta/halua laaja-alaiseen ja järjestelmälliseen teoriatietojen ja kädentaitojen päivittämiseen sekä ensihoidon tilannejohtamisen harjoitteluun?

• Tauolta kliiniseen työhön palaava hoitotason pätevydyen omaava ensihoitaja, jolla tarve perehtyä ja päivittää hoitotason ensihoidon toimintaan?

• Varakenttäjohtajana tai kenttäjohtajana toimiva hoitotason ensihoitaja jonka työkuva pääosin hallinnollinen mutta toimii alueen vaativan ensihoidon tukiyksikössä?

 

Tämä Arcadan avoimen AMK:n kautta tarjottava täydennyskoulutus on suunnattu sairaalan ulkopuolella toimivalle hoitotason ensihoitajalle, joka haluaa laaja-alaisesti vahvistaa vaativien hoitotason ensihoidon prosessien osaamistaan, kehittää ensihoidon tilannejohtamistaitojaan sekä oppia ensihoidon viimeisimpiä tutkittuja toimintatapoja.

Kurssin osallistujalta vaaditaan ensihoitoasetuksen mukainen hoitotason muodollinen pätevyys. Tämä pitää pystyä tarvittaessa todistamaan.

Kurssi ei sisällä hoitotason osaamisen arviointia tai valtakunnallista tenttiä eikä oikeuta hoitotasolle siirtymistä.

Kurssin aikataulu ja sisältö

1) Kaksi lähipäivää | Marraskuu 2023: Ei-tekniset taidot ja kognitiivisen psykologian merkitys ensihoitotyössä. Psykologinen turvallisuus tiimissä. Simulaatio oppimismenetelmänä. cABCDE, ISBAR. Ensihoidon potilastilanteen johtaminen.

2) Kolme lähipäivää | Joulukuu 2023: Hengitysvajaus, Hengitysvajauksen hoito ja NIV, vierianalytiikka.

3) Kolme lähipäivää | Tammikuu 2024: Rytmihäiriöt, EKG tulkinta. Verenkiertovaje. Rintakipupotilaan tutkiminen ja ensihoito. Kardioversio ja ulkoinen tahditus

4) Kaksi lähipäivää | Helmikuu 2024: Hoitoelvytys, elvytyksen johtaminen. Postresuskitaatio. Kuoleman kohtaaminen ja kriisitilanteet. Tilannetietoituus ja jaettu mentaalinen malli, verbaali kommunikaatio.

5) Kaksi lähipäivää | Maaliskuu 2024: Tajuton potilas ja AVH potilaan hoidon päivitykset. Intoksikaatio ja huumeet. Metakogitio päätöksenteossa.

6) Kolme lähipäivää | Huhtikuu 2024: Kenttäsynnytys ja vastasyntyneen virvoittelu. Alle murrosikäisen lapsen elvytys.

7) Kaksi lähipäivää | Huhtikuu-Toukokuu 2024: Traumataktiikka ja TECC. Immobilisaatio, trauman lämpötalous. Palovammapotilaan ensihoito. Kyseenalaistaminen tiimissä.

8) Kaksi lähipäivää | Toukokuu 2024: Monipotilastilanteet: Potilasluokittelu (START-malli). Sektorijohtamisen perusteet. Palautteen anto tiimissä.

Tarkemmat päivämäärät julkaistaan viimeistään alkusyksystä 2023.

 

Vastuuhenkilöt:

Sisältö- ja hallintovastaava: Johnny Lindqvist (johnny.lindqvist@arcada.fi)
Ilmoittautumisvastaava: Christoffer Ericsson (christoffer.ericsson@arcada.fi)


Takaisin listaan