Potilasturvallisuus- ja oppimiskeskus

Potilasturvallisuus

Hyvään potilasturvallisuuteen kuuluu aito välittäminen potilaiden turvallisuudesta ja toimintaan liittyvien vaarojen tunnistaminen ja ennakoiminen. Hyvä potilasturvallisuuskulttuuri vaatii sekä yksilön että organisaation sitoutumisen turvallisuuden kehittämiseksi ja riskien minimoimiseksi. 

Oppiminen

Potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksen käsitys oppimisesta perustuu osallistavan ja aktivoivan oppimisen malliin. Simulaatio-oppiminen kokeneiden ohjaajien kanssa kehittää kliinisiä taitoja yksilön ja ryhmän tasolla. Simulaatio-oppimistilanne sopii hyvin potilasturvallisuusosaamisen kehittämiseen. Turvallinen ympäristö mahdollistaa positiiviset oppimiskokemukset.

 

UUTTA!  

Aktivoiva simulaatio-oppiminen - simulaatio-ohjaajan peruskurssi

Ajankohtaista:

 

 

EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi 18.-20.11.2015 - Helsinki (kurssi on täynnä)
Elvytys 15 - Hoito-ohjeseminaari 1.-2.12.2015, Scandic Park

EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi 6.-8.4.2016

Ensihoitotyön johtaminen, 30 op, maaliskuu 2016-helmikuu 2017