Toimintamme

             

 

Päivitä ammattitaitoasi Arcada Täydennyskoulutuksessa

Ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen on haasteellista työelämän muutoksessa. Arcada Täydennyskoulutuksen lähtökohtana on, että osaamisen kehittäminen ja työroolin laajentaminen tuntuu mielekkäältä ja hyödylliseltä. Joustava täydennyskoulutustiimimme järjestää liiketalouden, matkailun, media-alan, tekniikan, liikunnan sekä sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta. Koulutuksemme suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa ja räätälöidään tarpeiden ja kysynnän mukaan.  Koulutuksiimme osallistuu ihmisiä ympäri maata. Hyödynnämme oman opettajakuntamme erityisosaamista ja käytämme tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Järjestämme myös konferensseja ja seminaareja. Onko sinulla tai työyhteisölläsi koulutustoivomusta ja kaipaatteko toteuttajaa? Ota yhteyttä meihin!

Erikoistumisopinnot

Erikoistumisopinnot ovat täydennyskoulutusohjelmia, joiden tavoitteena on kehittää ja ylläpitää ammatissa tarvittavaa osaamista aikaisemmin suoritetun korkeakoulu- tai opistotutkinnon jälkeen.

Avoin ammattikorkeakoulutoiminta

Opetus tukee elinikäisen oppimisen periaatetta. Opinnot eivät johda tutkintoon, mutta ne voidaan lukea hyväksi myöhemmin aloitetuissa tutkinto-opinnoissa.

Täsmäkoulutukset yrityksille ja organisaatioille

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa työelämän tarpeita vastaaviksi.

Seminaarit ja konferenssit

Järjestämme seminaareja ja konferensseja eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Potilasturvallisuuskoulutus

Arcada Täydennyskoulutus on osallistunut aktiivisesti Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksen (APSLC) rakentamiseen. Keskus on maamme ensimmäisiä lääketieteellisiä simulaatiokeskuksia. Keskuksessa järjestetään koulutuksia todenmukaisessa ympäristössä simulaatiopedagogiikan ja potilassimulaattorien avulla.

Keskus panostaa henkilöstön osaamiseen potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa, joissa tärkeitä ovat tekninen osaaminen, yhteistyö, tilannetietoisuus, päätöksenteko ja tiedonhallinta. Keskuksen erikoisosaamisalueena on ensihoito sekä sairaalassa että ennen sairaalaan tuloa.

Tilaa koulutus

Arcada Täydennyskoulutus räätälöi täsmäkoulutuksia.  Koulutukset voivat olla lyhytkestoisia tai laajempia kokonaisuuksia. Suunnittelemme ja toteutamme koulutukset yhteistyössä työelämän/tilaajan kanssa. Täsmäkoulutuksia voidaan järjestää sekä Arcadan tiloissa että työpaikalla. Arcada Täydennyskoulutus toteuttaa nykyisin täsmäkoulutuksia etenkin kaupallisella alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Olemme mm. luoneet työelämässä tarvittavaa syventävää sijoitusneuvontaa ja turvalliseen lääkehoidon käsittelyyn liittyvät koulutukset. Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskus (APSLC) tarjoaa jatkuvasti lyhytkestoisia koulutuksia etenkin ensihoidossa.

Haluatko tilata koulutuksen? Ota yhteyttä , niin suunnitellaan se yhdessä!

 

Todistus

Todistus kirjoitetaan aina koulutuksen kielellä. Koulutuksen hintaan sisältyy aina yksi todistus hyväksytyistä opinnoista.

Arcada Täydennyskoulutus palvelee erilaisilla todistuksilla myös opiskelijoita jotka ovat jo suorittaneet opintoja tai ovat keskeyttäneet opintonsa. Tämä palvelu on maksullinen, oikeaksi todistetty todistuskopio maksaa 20 € + postimaksu 5 €.