Avoimen AMK:n verkosto

Avoimen ammattikorkeakoulun valtakunnallinen verkosto koostuu kaikista Suomen ammattikorkeakoulujen avointen AMKien toimijoista. Verkostomaista yhteistyötä on tehty ensimmäisistä avoimen AMKin kokeiluista eli vuodesta 1997 lähtien. Opetusministeriö vauhditti avoimen AMKin kehittämistä ja yhteistyötä ns. pääkonttorihankkeella vuosina 2007-2009 Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK)  toimiessa yhteistyöhankkeen vetäjänä. Puheenjohtajana toimi Esa Rahiala. Tämän jälkeen tiivistä yhteistyötä on jatkettu talkooperiaatteilla. Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) toimi verkoston vetäjänä vuosina 2014-2015. Puheenjohtajana on toimi Pia-Mariana Toukkari. Arcada toimi verkoston vetäjänä 2016-2018. Puheenjohtajana toimi Stig Blomqvist. Verkoston vetäjänä 2019-2020 toimii XAMK. Puheenjohtajana toimii Piia Pöysä.

Strategia ja toimintasuunnitelma

Alla strategia, toimintasuunnitelma, verkoston tekemät selvitykset ja kannanotot avoimen AMK:n toimijoiden käyttöön.

Avoimen AMK:n strategia 2018-2021

Avoimen AMK:n toimintasuunnitelma 2018-2019

Avoimen AMK:n strategia 2014-2017
Avoimen AMK:n toimintasuunnitelma 2015-2017
Maksuasetuksen muutosehdotus
Suositus polkuopintoprosessista

 

 

 

Avoimen AMK:n verkoston historiaa

Alla ns. pääkonttorihankkeen aikana tuotetut materiaalit nykyisten avointen AMKin toimijoiden käyttöön.

Toimintakertomukset

2007
2008
2009
2015

2016

2017

Raportit

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija, Profiiliselvitys 2006-2007
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden kehittäminen 2007-2009
Avoimen ammattikorkeakoulun toimijan käsikirja, 2008
Avoimen ammattikorkeakoulun strategia 2009-2012
Avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku - monta polkua tutkintoon, 2010
Yhteistyömuodot ja verkostoituminen avoimessa ammattikorkeakoulussa, 2010

Avoimen AMK:n opiskelijan ohjaus-ohjauksen mallit ja hyvät käytännöt, 2016