Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Novia Teknik 14.09.2018 Svenska
Team position i kortfilmsproduktion, 2,5 sp 22.02.2019 Svenska
Webbtjänster, databaser och CMS, 5 sp 18.03.2019 Svenska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi (tammikuu 2019) 27.03.2019 Finska
Hoitotason ensihoito 04.09.2019 Finska
Arbetshandledarutbildning 2019 - 2021 07.09.2019 Svenska
Terveysasemien terveydenhoitajien / Sairaanhoitajien vastaanotto työ 30 op 10.09.2019 Finska
Hygienskötarens fortbildning 12.09.2019 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Logistikkurser 27.08.2018 Svenska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2019 Svenska
Hygienpasset 01.01.2019 Svenska