Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Digital formgivning, 30 sp 02.09.2019 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Handens rehabilitering (För ergoterapeuter) 15 sp 15.08.2019 Finska
Krävande vård (10 sp) 02.09.2019 Finska
Hoitotason ensihoito 04.09.2019 Finska
Osteoporos skötare 05.09.2019 Finska
Arbetshandledarutbildning 2019 - 2021 07.09.2019 Svenska
Terveysasemien terveydenhoitajien / Sairaanhoitajien vastaanotto työ 30 op 10.09.2019 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi (syyskuu 2019) 11.09.2019 Finska
Hygienskötarens fortbildning 12.09.2019 Finska
Full av känslor 5 sp 13.09.2019 Svenska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2019 Svenska
Hygienpasset 01.01.2019 Svenska
Specialiseringsutbildningar
Utbildning Start Studiespråk
Big Data analytik 05.09.2019 Engelska
Hygienskötarens specialiseringsutbildning 17.09.2019 Finska