Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Program i interaktivt berättande för online media plattformer,15 sp 07.01.2020 Engelska
Program inom Medieproduktion, 15 sp 07.01.2020 Svenska
Digital formgivning, 30 sp 27.01.2020 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Förebyggande av infektioner i munnen 28.10.2019 Finska
Utvärdera mera 10 sp 12.11.2019 Svenska
Upptäck normer 5 sp 25.11.2019 Svenska
Osteoporos skötare 16.01.2020 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 19.08.2019 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2019 Svenska
Hygienpasset 01.01.2019 Svenska