Serveringspasset (Alkoholpasset)

Kort kurs

Date: 01.01.2017 - 31.12.2017
: 50€ + moms 24% tillkommer
: 31.12.2017
: Svenska
: Helsingfors
: Carina Sontag
OBS! Valviras uppdaterade regler "Alkoholärenden på restaurang" finns på adressen: http://www.valvira.fi/alkoholi/anniskelu 

 

Serveringspasset (Alkoholpasset)
Bestämmelserna om serveringsställenas ansvariga förestånadares och ställföreträdares yrkesmässiga krav enligt alkohollagen (AL 21 b §) har trätt i kraft 1.1.2004. Behörighet att fungera som föreståndare förutsätter ett års heltidsstudier inom restaurangbranschen eller minst två års heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av restaurangläroanstalt utfärdat intyg.

Tent: Tenten är uppbyggd genom flerformsfrågor, både rätt/fel-frågor samt essä-frågor. Minst 75 % av tenten skall vara godkänd. Efter godkänd tent fås den av Social-och hälsovårdens produkttillsynscentral förutsatta intyget.

Material: http://www.valvira.fi/web/sv/framsida

Alkohol

Servering

Anvisningar

Alkoholärenden i restaurangverksamheten (19.12.2014)

På finska:

http://www.valvira.fi/etusivu

Alkoholi

Anniskelu

Ohjeet

 Alkoholiasiat ravintolassa - ohje (19.12.2014)

  

Tent ordnas på Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors. 

TENTTILLFÄLLEN HÖSTEN 2017

8.11.2017, kl. 14.00-15.00.

13.12.2017, kl. 14.00-15.00.

 

 
Tentator: Carina Sontag, gsm: 0400-407 529, e-post: carina.sontag(at)zone-one.fi
 
Anmälningar: med elektroniska anmälningsblanketten på denna sida.

OBS ! Anmälning senast en vecka innan tentamen äger rum.

Tenten kan skrivas även på finska.

Arcada förbehåller sig rätten till ändringar.

Målgrupp:
Serviceställenas ansvariga /föreståndare.


Tillbaka till listan