Öppna YH nätverket

Öppna yrkeshögskolornas nationella nätverk består av alla Finlands yrkeshögskolor som erbjuder öppna yrkeshögskolestudier. Nätverkssamarbetet började redan år 1997 då de första försöken med öppna yrkeshögskolestudier inleddes. Undervisningsministeriet ville vidareutveckla öppna yrkeshögskoleverksamheten genom att finansiera det sk ”huvudkontorsprojektet” under åren 2007-2009. Projektet leddes av Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Som ordförande fungerade Esa Rahiala. Nätverket har efter pilotprojektet fungerat på talkobasis. Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) fungerade som ledare för nätverket under åren 2014-2015. Som ordförande fungerade Pia-Mariana Toukkari. Yrkeshögskolan Arcada stod i tur att vara ledare för nätverket åren 2016-2018. Som ordförande fungerarde Stig Blomqvist. XAMK fungerar som ledare för nätverket 2019-2020. Som ordförande fungerar Piia Pöysä.

Öppna YH nätverket, aktuella handlingar

Nedan finns strategin, verksamhetsplanen, olika utredningar samt ställningstaganden som nätverket gjort.

Avoimen AMK:n strategia 2014-2017
Avoimen AMK:n toimintasuunnitelma 2015-2017
Maksuasetuksen muutosehdotus
Suositus polkuopintoprosessista

Öppna YH nätverkets historia

Nedan finns material som producerats inom Öppna YH nätverket.

Verksamhetsberättelser

2007
2008
2009
2015

Rapporter

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija, Profiiliselvitys 2006-2007
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden kehittäminen 2007-2009
Avoimen ammattikorkeakoulun toimijan käsikirja, 2008
Avoimen ammattikorkeakoulun strategia 2009-2012
Avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku - monta polkua tutkintoon, 2010
Yhteistyömuodot ja verkostoituminen avoimessa ammattikorkeakoulussa, 2010