Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Life Cycle Assessment, 5 sp 03.01.2022 Engelska
Digital formgivning, 30 sp 24.01.2022 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 sp 11.01.2022 Svenska
Utveckla barns emotionella och sociala kompetens – Grupphanteringsprogram för personal inom småbarnspedagogiken och lågklasserna 21.01.2022 Svenska
Osteoporos skötare 25.01.2022 Finska
Idrottsnäring 5 sp 31.01.2022 Svenska
Näringslära 5 sp 02.02.2022 Svenska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (februari 2022) 16.02.2022 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2022) 30.03.2022 Svenska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2022) 06.04.2022 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 01.01.2021 Finska
Business Development in the Nordics, 15 sp 10.01.2022 Engelska
How to start and run your own business, 15 ECTS 10.01.2022 Engelska
Digitalisation and Financial Technology (FinTech), 15 ECTS 10.01.2022 Engelska
Arcada Sommarskola
Utbildning Start Studiespråk
eHealth - an introduction 1 sp 07.01.2021 Engelska
Wearable technology 1 sp 07.01.2021 Engelska
Kroppsnära elektronik 1 sp 07.01.2021 Svenska
The Banking Industry 14.03.2022 Engelska