Arcada Fortbildning

Kontinuerligt lärande är nyckeln till att hålla din yrkeskompetens á jour och möta de krav arbetsmarknaden ställer. Det är här vi kommer in i bilden. För Arcadas fortbildningsverksamhet är utgångspunkten att det ska kännas givande och ändamålsenligt att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vi ordnar fortbildning inom teknik, kultur, media, företagsekonomi och social- och hälsovård.

Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Compassion at work 16.09.2022 Engelska
Virtual Event Management - E-learning course for cultural manager professionals and students 5 ECTS 21.10.2022 Engelska
Introduktion till att arbeta strategiskt med hållbarhet i företag 04.12.2023 Svenska
Att mäta hållbarhet i små och medelstora företag 04.12.2023 Svenska
Working strategically with sustainability 04.12.2023 Engelska
Measuring sustainability performance for SMEs 04.12.2023 Engelska