Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Open Networked Learning (ONL), 3 sp + 2 sp 14.09.2020 Engelska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
EKG- och rytmtolkningsdag för vårdpersonal 21.10.2020 21.10.2020 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (november 2020) 25.11.2020 Finska
Vaativa Ensihoitotyö ja Tilannejohtaminen (15 op) 07.12.2020 Finska
Vad är ett virus? 08.12.2020 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (februari 2021) 17.02.2021 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2021) 14.04.2021 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 01.01.2020 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Hygienpasset 01.01.2020 Svenska
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2020 Svenska
Destination Management, 5 sp 07.01.2021 Engelska
Digital Service Development, 5 ECTS 07.01.2021 Engelska
Språk
Utbildning Start Studiespråk
Svenska för nybörjare 2. 5 sp. 26.10.2020 Svenska
Svenska för nybörjare 3. 5 sp. 13.01.2021 Svenska
Svenska för nybörjare 4. 5 sp. 22.03.2021 Svenska
Arcada Sommarskola
Utbildning Start Studiespråk
eHealth - an introduction 1 sp 18.05.2020 Engelska
Wearable technology 1 sp 18.05.2020 Engelska
Kroppsnära elektronik 1 sp 18.05.2020 Svenska