Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Organisaation mediakoulutus, 5 op. 26.01.2021 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
EuSim simulations-instruktör grundkurs (februari 2021) 17.02.2021 Finska
Fortbildning i IBD-patientens vård 30 sp 23.03.2021 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2021) 14.04.2021 Finska
Anestesiskötarens fortbildning 15 op 20.04.2021 Finska
Hoitotason ensihoito 06.09.2021 Finska
Arcada Sommarskola
Utbildning Start Studiespråk
eHealth - an introduction 1 sp 07.01.2021 Engelska
Wearable technology 1 sp 07.01.2021 Engelska
Kroppsnära elektronik 1 sp 07.01.2021 Svenska
Specialiseringsutbildningar
Utbildning Start Studiespråk
Big Data Analytics, 30 ECTS 19.08.2021 Engelska