Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Digital formgivning, 30 sp 03.09.2018 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Soteförnyelse, förändring och ledarskap 17.10.2017 Finska
Osteoporos skötare 06.09.2018 Finska
Hoitotason ensihoito 10.09.2018 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi 12.09.2018 Finska
Hygienskötarens fortbildning 13.09.2018 Finska
Krävande vård (10 sp) 17.09.2018 Finska
Terveysasemien terveydenhoitajien / Sairaanhoitajien vastaanotto työ 30 op 18.09.2018 Finska
IBD - patientens vård 30 sp 02.10.2018 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan jatkokurssi 14.11.2018 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2018 Svenska
Hygienpasset 01.01.2018 Svenska
Specialiseringsutbildningar
Utbildning Start Studiespråk
Musik manager, 30 sp 28.08.2018 Finska
Big Data analytik 06.09.2018 Engelska