Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Open Networked Learning (ONL), 3 sp 02.09.2019 Engelska
Program i interaktivt berättande för online media plattformer,15 sp 07.01.2020 Engelska
Program inom Medieproduktion, 15 sp 07.01.2020 Svenska
Digital formgivning, 30 sp 27.01.2020 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Utvärdera mera 10 sp 12.11.2019 Svenska
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi (tammikuu 2020) KURSSI ON TÄYNNÄ! 29.01.2020 Finska
Fortbildning i hematologi 17.03.2020 Finska
Fortbildning i IBD-patientens vård 30 sp 24.03.2020 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2020) 01.04.2020 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 19.08.2019 Finska
Business Development in the Nordics, 15 sp 16.01.2020 Engelska
Fintech – Opportunities and challenges within a rapidly changing business environment, 15 sp 23.01.2020 Engelska
Syventävä Sijoitusneuvonta, APV2 30.01.2020 Finska