Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Digital formgivning, 30 sp 07.09.2020 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Hoitotason ensihoito 09.09.2020 Finska
Tavanomaiset varotoimet 10.09.2020 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (september 2020) 16.09.2020 Finska
EKG- och rytmtolkningsdag för vårdpersonal 21.10.2020 21.10.2020 Finska
Distanslösningar som stöd för rehabilitering 30 op 18.11.2020 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (november 2020) 25.11.2020 Finska
Vaativa Ensihoitotyö ja Tilannejohtaminen (15 op) 07.12.2020 Finska
Vad är ett virus? 08.12.2020 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 01.01.2020 Finska
Syventävä Sijoitusneuvonta, APV2 27.08.2020 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Hygienpasset 01.01.2020 Svenska
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2020 Svenska
Tourism in a changing world, 30 ECTS 01.09.2020 Engelska
Hospitality Management, 5 ECTS 01.09.2020 Engelska
Tourism in a Contemporary World, 5 ECTS 04.09.2020 Engelska
Environmental and Social Responsibilty within Tourism and Hospitality, 5 ECTS 04.09.2020 Engelska
Distribution Channels, 5 ECTS 26.10.2020 Engelska
Destination Management, 5 sp 07.01.2021 Engelska
Digital Service Development, 5 ECTS 07.01.2021 Engelska
Specialiseringsutbildningar
Utbildning Start Studiespråk
Music Management, 30 ECTS 05.10.2020 Engelska