Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Digital formgivning, 30 sp 07.09.2020 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Ihopotilaan hoidon täydennyskoulutus 15 op 25.08.2020 Finska
Hoitotason ensihoito 07.09.2020 Finska
Terveysasemien terveydenhoitajien / sairaanhoitajien vastaanottotyö 30 op 08.09.2020 Finska
Hygieniahoitajan Täydennyskoulutus 10.09.2020 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (september 2020) 16.09.2020 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 01.01.2020 Finska
Syventävä Sijoitusneuvonta, APV2 27.08.2020 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Hygienpasset 01.01.2020 Svenska
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2020 Svenska
Specialiseringsutbildningar
Utbildning Start Studiespråk
Big Data Analytics, 30 ECTS 20.08.2020 Engelska