Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Open Networked Learning (ONL), 3 sp + 2 sp 24.02.2020 Engelska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Fortbildning i hematologi 17.03.2020 Finska
Fortbildning i IBD-patientens vård 30 sp 24.03.2020 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2020) 01.04.2020 Finska
Hoitotason ensihoito 07.09.2020 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 01.01.2020 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Hygienpasset 01.01.2020 Svenska
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2020 Svenska