Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Media Innovations, 5 credits 08.03.2018 Engelska
Political Economy of Media, 5 credits 19.04.2018 Engelska
HÀlso- och SocialvÄrd
Utbildning Start Studiespråk
Soteförnyelse, förändring och ledarskap 17.10.2017 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi 18.04.2018 Finska
Fortbildning för anestesiskötare 15.05.2018 Finska
Kohtaaminen kohtaamatta - Puhelimessa tapahtuva hoidontarpeen arviointi 18.05.2018 Finska
Osteoporos skötare 06.09.2018 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi 12.09.2018 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan jatkokurssi 14.11.2018 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 09.04.2018 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2018 Svenska
Hygienpasset 01.01.2018 Svenska
Specialiseringsutbildningar
Utbildning Start Studiespråk
Big Data analytik 06.09.2018 Engelska