Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Open Networked Learning (ONL), 3 sp + 2 sp 01.01.2021 Engelska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Fortbildning i reumasjukdomar 15 sp 24.08.2021 Finska
Befrämjandet av samhällets hälsa 15 sp 26.08.2021 Finska
Hoitotason ensihoito 06.09.2021 Finska
Osteoporos skötare 07.09.2021 Finska
Hygieniahoitajan Täydennyskoulutus 09.09.2021 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (september 2021) 15.09.2021 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (november 2021) 17.11.2021 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (februari 2022) 16.02.2022 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2022) 06.04.2022 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 01.01.2021 Finska
Arcada Sommarskola
Utbildning Start Studiespråk
eHealth - an introduction 1 sp 07.01.2021 Engelska
Wearable technology 1 sp 07.01.2021 Engelska
Kroppsnära elektronik 1 sp 07.01.2021 Svenska
Specialiseringsutbildningar
Utbildning Start Studiespråk
Big Data Analytics, 30 ECTS 19.08.2021 Engelska