Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Digital formgivning, 30 sp 22.01.2018 Finska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Soteförnyelse, förändring och ledarskap 17.10.2017 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan jatkokurssi 15.11.2017 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi 24.01.2018 Finska
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi 18.04.2018 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Serveringspasset (Alkoholpasset) 01.01.2017 Svenska
Hygienpasset 01.01.2017 Svenska
Språk
Utbildning Start Studiespråk
Svenska 2, 5 sp. 30.10.2017 Svenska
Specialiseringsutbildningar
Utbildning Start Studiespråk
Hygienskötarens specialiseringsutbildning 27.02.2018 Finska