Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård.

 Aktuella utbildningar nedan:

IT, teknik och kommunikation
Utbildning Start Studiespråk
Circular Economy, 5 sp 25.10.2021 Engelska
Technology, Ethics and Media Management, 10 sp 05.11.2021 Engelska
Life Cycle Assessment, 5 sp 03.01.2022 Engelska
Hälso- och Socialvård
Utbildning Start Studiespråk
Seniortränare - Rehabilitering av äldre 15 sp 14.10.2021 Finska
Aktivitet och social innovation 5 sp 25.10.2021 Svenska
Future Healthcare Leadership 10 credits 26.10.2021 Engelska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (november 2021) 17.11.2021 Finska
Anestesiskötarens fortbildning 15 op 11.01.2022 Finska
Osteoporos skötare 25.01.2022 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (februari 2022) 16.02.2022 Finska
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2022) 06.04.2022 Finska
Handel och Administration
Utbildning Start Studiespråk
Placeringsrådgivning (APV1)-nätutbildning 01.01.2021 Finska
Turism
Utbildning Start Studiespråk
Distribution Channels, 5 ECTS 25.10.2021 Engelska
Digital Service Development, 5 ECTS 25.10.2021 Engelska
Arcada Sommarskola
Utbildning Start Studiespråk
eHealth - an introduction 1 sp 07.01.2021 Engelska
Wearable technology 1 sp 07.01.2021 Engelska
Kroppsnära elektronik 1 sp 07.01.2021 Svenska