EuSim simulations-instruktör grundkurs (november 2023)

Kort kurs

Date: 22.11.2023 - 24.11.2023
: 0
: 1200 € + alv 24%
: 01.11.2023
: Finska
: Helsinki
: Christoffer Ericsson


Fält märkta med * är obligatoriska.

*
*
*
*
*
*
*
*
Hemadress
*
*
*

Marknadsföringsuppföljning
Jag fick veta om utbildningen genom (välj ett alternativ):


Tidigare utbildningar
Skola
Examen
Avslutades år:


Observera att när du bekräftar din studieplats förbinder du dig att betala deltagaravgiften.OBS! Annulleringsvillkor:

Om du annullerar din ansökan innan ansökningstiden utgår faktureras ingen deltagaravgift.

Om du annullerar ditt deltagande i kursen efter att du fått beslut om att du beviljats studieplats och bekräftat din studieplats, faktureras 50 % av deltagaravgiften.

Om du annullerar ditt deltagande i kursen efter att kursen börjat faktureras deltagaravgiften i sin helhet.

Deltagande i kursen och erhållande av intyg över godkänd kurs kräver att deltagaravgiften är betald i sin helhet.

Om kursen inte får ett tillräckligt antal deltagare har Arcada Fortbildning rätt att inställa den planerade kursen.

Fakturan skickas till den adress som den sökande angivit.

Frågor beträffande ansökan eller administration kan riktas till: fortbildning@arcada.fi.


Betalningsinformation