Universal design, 10 sp

Öppna studier

Date: 27.04.2017 - 21.06.2017
: 150€
Ansökningsperiod: 06.03.2017 - 18.04.2017
: Svenska
: Helsingfors
: Ira Jeglinsky- Kankainen
Förkunskaper : Inga förkunskaper

OBS! Kursen är gratis för examensstudenter och för Öppna YH-ledstudenter från andra yrkeshögskolor.

Kompetensmål

 Målet med kursen är att studenten efter avslutad kurs ska ha en vidgad förståelse för hur delaktighet och tillgänglighet i samhället kan ökas genom att produkter, service och tjänster utvecklas enligt principerna för universell design. Studenterna utför ett konkret utvecklingsuppdrag med utgångspunkt från principerna för universell design.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas du kunna:
- beskriva de teorier som finns inom UD
- identifiera och analysera möjligheter och hinder för att förverkliga UD.
- kunna använda principerna för UD för att bedöma tillgänlighet till fysisk miljö, produkter, samt service och tjänster i samhället
- kunna använda principerna för UD för att utveckla produkter.

Innehåll

Del I: Teori om Universal design som koncept(5sp)
Del II: Projektbaserat arbete rörande Universal design (5sp).
Det är möjligt att genomföra endast teoridelen på 5 sp men förkrav för del II är att del I är godkänd.


Tillbaka till listan