Digital formgivning, 30 sp

Öppna studier

Date: 28.01.2019 - 26.07.2019
: 400€
: 17.01.2019
: Finska
: Helsinki
: Mikael Forsström
Förkunskaper : Vänligen se den finskspråkiga sidan
Målgrupp : Vänligen se den finskspråkiga sidan

Vänligen se den finskspråkiga sidan

Se finska sidorna för mer information.

Tillbaka till listan