Program inom Medieproduktion, 15 sp

Öppna studier

Date: 07.01.2020 - 31.07.2020
: 225€
Ansökningsperiod: 11.09.2019 - 16.12.2019
: Svenska
: Helsingfors
: Nathalie Hyde-Clarke
Förkunskaper : Inga
Målgrupp : Alla intresserade

Certifikat inom Medieproduktion, 15 sp

 

Kurshelheten ger en inblick i media och medieproduktion ur några olika synvinklar. Dessutom ger den dig som möter frågor om närvaro i media i ditt dagliga arbete inom t.ex. en organisation grundläggande färdigheter i att producera enkelt innehåll för webben och grundläggande förståelse för medie- och kultursektorn. För dig som söker en riktning för kommande studier ger kurshelheten en grundförståelse för studier inom kultur och media. 

 

 

Medieproduktion

 

Period 3

Introduktion till medieproduktion (när-och distansstudier)

10 sp

Period 4

Artist Management (när-och distansstudier)

5 sp

 

 


Tillbaka till listan