Utvärdera mera 10 sp

Kort kurs

Date: 12.11.2019 - 08.09.2020
: Utbildningsstyrelsen finansierar utbildningen
: 03.01.2020
: Svenska
: Helsingfors
: Marika Blomster
Målgrupp : Ledare, l√§rare och socionomer inom sm√•barnspedagogik

Fortbildningen Utvärdera mera 10 sp är en fortbildningshelhet som stödjer genomförandet av systematisk utvärdering i småbarnspedagigiken. Styrdokumenten i Finland förpliktar anordnare av småbarnspedagogik att utvärdera kvaliteten i verksamheten. Det nationella centret för utvärdering har utarbetat nationella utvärderingskriterier. 

Mål:

 • Fördjupad kunskap om utvärdering och de nationella kvalitetskriterierna för småbarnspedagogiken
 • Operationalisering av kvalitetskriterierna
 • Ett utvärderingsverktyg har utvecklats 

Deltagarna får en möjlighet att samarbeta kring utvärderingen av utvärderingsinstrumet i verksamheten. Tillsammans utarbetas, utvecklas och testas verktyg för utvärdering. Genom att utvärdera kan deltagarna upptäcka utvecklingsmöjligheter i verksamheten och därmed höja kvaliteten i småbarnspedagogiken. 

Det Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvecklat nationella utvärderingskriterier för småbarnspedagogiken. Dokumentet skapar en grund för utvärdering av struktur och innehåll. Syftet med dokumentet är att på ett systematiskt och målinriktat sätt ge arrangörerna av småbarnspedagogik stöd i självvärdering och kvalitetsledning. Dokumentet ger också arrangörerna ett verktyg för en strukturell och innehållsmässig utvärdering av småbarnspedagogiken. 

NÄRSTUDIEDAGARNA: 

 • 20-21.1.2020
 • 16-17.3.2020
 • 23-24.4.2020
 • 25.5.2020
 • 8.9.2020

I Sverige har man arbetat med systematisk dokumentation en längre tid, därför kommer även inbjudna föreläsare från Sverige att delta i fortbildningen. Föreläsarna kommer från Stockholms och Karlstads universitet. 

Vad är utvärdering och kvalitet i småbarnspedagogiken

Innehåll: 

 • Styrdokument och kvalitet
 • Utvärderingsfunktioner
 • Kvalitetsindikatorer: strukturell kvalitet och processkvalitet
 • Kvalitetsmätning och mätare
 • Kvalitet, kultur och traditioner

Metod:

Modulen består av 2 närstudiedagar 12-13.11.2019 och mellanuppgifter

Mellan närstudiedagarna får deltagarna göra observationer som har anknytning till det behandlade temat i sin egen miljö och reflektera kring dem. Tilläggs- och fördjupningsmaterial i form av filmer och artiklar finns på lärplattformen. 

Inför varje närstudiedag finns även en förhandsuppgift.

 

 

De nationella kvalitetskriterierna och operationalisering av dem

Innehåll 

 • Kvalitetsindikatorer för strukturell kvalitet
 • Kvalitet i växelverkan
 • Kvalitet i pedagogisk verksamhet
 • Kvalitet och barngruppen
 • Kvalitet, personalgrupp och ledarskap
 • Vårdnadshavarnas syn på kvalitet 

Metod:

Modulen består av 5 närstudiedagar; 20.1.2020, 2-3.3.2020, 24.4.2020 och 25.5.2020 och mellanuppgifter

Mellan närstudiedagarna får deltagarna göra observationer som har anknytning till det behandlade temat i sin egen miljö och reflektera kring dem. Tilläggs- och fördjupningsmaterial i form av filmer och artiklar finns på lärplattformen

Inför varje närstudiedag finns en förhandsuppgift

 

Utvärdering och vad sen?

Innehåll:

 • Kvalitetsmätningarnas resultat och behandling av dem
 • Resultaten och hur de påverkar verksamheten

Metod:

Modulen består av en närstudiedag 8.9.2020 och mellanuppgift för den

Mellan närstudiedagarna får deltagarna göra observationer som har anknytning till det behandlade temat i sin egen miljö och reflektera kring dem. Tilläggs- och fördjupningsmaterial i form av filmer och artiklar finns på lärplattformen.


Tillbaka till listan