Digital formgivning, 30 sp

Öppna studier

Date: 07.09.2020 - 28.02.2021
: 450€ (alv 0€) (voidaan maksaa kahdessa erässä)
Ansökningsperiod: 12.03.2020 - 24.08.2020
: Finska
: Helsinki
: Mikael Forsström
Förkunskaper : Vänligen se den finskspråkiga sidan
Målgrupp : Vänligen se den finskspråkiga sidan

Vänligen se den finskspråkiga sidan

Se finska sidorna för mer information.

Tillbaka till listan