Kroppsnära elektronik 1 sp

Öppna studier

Date: 07.01.2021 - 31.07.2023
: Ingen avgift för studernade vid annan yrkeshögskola. Övriga deltagare betalar 15 €.
Ansökningsperiod: 10.08.2022 - 20.06.2023
: Svenska
: Helsingfors
: Thomas Hellsten
Förkunskaper : Rekommenderas för andra årets studenter inom social- och hälsovårdsbranschen (EQF 6)
Målgrupp : Studenter inom social- och hälsovårdsbranschen (YH)

Kompetensmål

 

Målsättningen med kursen är att studenten får
kunskap om kroppsnära elektronik som används
inom social- och hälsovården. Kompetensen
omfattar färdigheter att utvärdera och kristisk
granska kroppsnära elektronik.

 

Läranderesultat

 

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att kristisk granska kroppsnära elektronik
som används inom social- och hälsovården

 

Innehåll

 

I helheten ingår fem olika uppgifter som innehåller
videon, föreläsningar, artiklar och praktiska
uppgifter. Efter varje uppgift görs en
inlärningsuppgift.

 

Litteratur

 

Nätbaserade videon, föreläsningar och artiklar.
Största delen av litteraturen är på engelska

 

Studieaktiviteter

 

Nätbaserade 27 h

 

Arbetsbelastning

 

Kursens totala antal arbetstimmar: 27 h

 

Undervisningsform

 

Självstudier via nätet

 

Undervisningsspråk

 

Svenska

 

Examinationsformer

 

Essä, rapporter, produktioner och portfolio (Datum meddelas senare)
Frågebatteri (quize) (Datum meddelas senare)

 

Examinationskrav

 

För godkänd prestation krävs att studenten
genomför kursens alla delar och uppgifterna bör
vara utförda och godkända.


Tillbaka till listan