EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2022)

Kort kurs

Date: 30.03.2022 - 01.04.2022
: 1100 € + alv 24%
: 16.03.2022
: Svenska
: Helsinki
: Christoffer Ericsson

APSLC är ett officiellt EuSim partnercenter (www.eusim.org).

Denna EuSim kurs är ämnad för max. 10 deltagare.

EuSim simuleringsinstruktör grundkurs är en blandning av teori och praktik med tyngdpunkt på feedback som en del av inlärning i en trygg och stimulerande undervisningsmiljö. Deltagarna fungerar i smågrupper tillsammans med utbildarna.

Språket på denna kurs är svenska.

Kursens inlärningsmål

Att erbjuda deltagarna en chans att självständigt utföra egna simuleringsövningar i bl.a. akutvårds omgivningar, där tyngdpunkten ligger på sammankoppling av tekniska och icke-tekniska färdigheter i patientvården.

Deltagaren:

 • Förstår simulering som pedagogisk och didaktisk metod.
 • Kan planera och utföra ett simulerings-baserat inlärningstillfälle.
 • Kan leda en inlärningsdiskussion
 • Förstår grunderna till mänskliga faktorer (CRM, TRM) samt deras integrering i simuleringsinlärning.

Kursens innehåll

 • Simulering som pedagogisk och didaktisk metod.
 • Uppbyggnad av simulering kring patientsituationer
 • Planering, utförande och utvärdering av en simulering
 • Mänskliga faktorer och patientsäkerhet som del av simuleringslärandet.

Inlärningsmetod

 • Föreläsningar
 • Diskussioner
 • Reflektiva övningar av inlärning- och feedbacksessioner

 


Tillbaka till listan