Anatomins och fysiologins grunder

Öppna studier

Date: 01.07.2022 - 31.12.2025
: Gratis
: 31.12.2025
: Svenska
:
: Ilse Tillman
Förkunskaper : Inga
Målgrupp : Kursen är för dig som vill bekanta dig med människokroppens uppbyggnad, funktioner och lagbundenheter. Eventuellt vill du veta om studier inom vård, hälsa och välfärd är något för dig.

Kursen är uppbyggd av Ilse Tillman, näringsfysiolog och lektor på Arcada. 

Under kursens gång lär du dig analysera kroppsfunktioner och människokroppens uppbyggnad. Du lär dig det anatomiska pusslet genom att identifiera och namnge ben, leder och muskler. Dessutom utvecklar du din färdighet att beskriva stöd- och rörelseorganens uppbyggnad och funktion. Du lär dig förstå de olika organsystemen och deras funktion, vilket är grunden för att kunna känna igen olika sjukdomstillstånd. Vi behandlar den friska människokroppens byggnad och funktion och uppkomsten av sjukdom, samt kemiska lagbundenheter i kroppen som diffusion och osmos, vatten- och elektrolytbalans, och syra-basbalans.

Då du slutfört kursen kommer du att:

·      känna människokroppens byggnad och namnge organen på svenska och med vetenskapliga namn

·      förstå och kunna beskriva de olika organsystemens; rörelseapparatens, cirkulationssystemets, andningsorganens, de endokrina organens, nervsystemets, och sinnesorganens funktioner samt kunna beskriva matspjälkningsorganens, urinorganens och fortplantningsorganens funktioner

Du kanske funderar på hur du ska fortsätta dina studier efter gymnasiet och är intresserad av vård- eller hälsobranschen och nyfiken att prova hur det känns att studera på yrkeshögskola. Eller kanske du redan jobbar inom vårdsektorn eller funderar på att byta bransch och därför är nyfiken på att prova på studier på yrkeshögskolenivå på området. Det här är en perfekt inkörsport till studier inom hälso- och vårdområdet och en god möjlighet att repetera dina kunskaper på ämnet. Du behöver inte ha tidigare förkunskaper på området, men ett genuint intresse för människan och kroppens funktioner.

Hela kursen genomförs 100% online. Du kan utföra den i egen takt. Det krävs ca 135 timmars arbete att slutföra kursen.

Om du börjar studera på Arcada får du kursen helt eller delvis tillgodoräknad. Du kan gå kursen vid sidan av jobb och studier eftersom takten bestäms av dig.

Vänligen märk att det kan ta ett par dagar mellan det att du anmäler dig och det att vi kontaktar dig med mera information. Under sommaren 2022 går vi in 1-2 gånger i veckan för att kolla om det kommit nya anmälningar.


Tillbaka till listan