Kids Save Lives - Grundskolelärarnas utbildningsdag (4h)

Kort kurs

Date: 26.04.2023 - 26.04.2023
: 0€
: 12.04.2023
: Finska
: Helsinki
: Christoffer Ericsson
Målgrupp : Lärare som hör till utbildningspersonal vid grundskola. Riktat åt dom grundskolor som anmält sig intresserade att delta i KIDS SAVE LIVES-projektet.

Detta är en utbildningsdag för grundskolelärare, som deltar i Kids Save Lives-projektet.
Utbildningen tar i sin helhet 4h och den inkluderar följande delmoment:

  • Igenkännande av livlöshet
  • Kallande på hjälp och samtal till nödcentralen (112)
  • Hjärtkompressioner
  • Hämtande och användning av hjärtstartare

Målet med utbildningen är att få öva på både aktiviteterna och även lära ut dom åt andra. Under kursen får deltagaren således själv först öva på processerna och sedan lära ut dom åt sina kurskollegor.

Kids Save Lives-utbildningsdagarna dras av bl.a. Arcadas lärare i förstavård samt andra utbildare, som tillhör KSL-projektet. Studerande i förstavård kan också delta som utbildare under dagen, som del av sina egna studier.

Utbildningsspråk under dagen beror på deltagarnas egna språk. Alternativ finska eller svenska.

Se finska sidorna för mer information.

Tillbaka till listan