Barnet i centrum för småbarnspedagogiken 5 sp

Öppna studier

Date: 29.08.2023 - 06.10.2023
: 75 € (0% moms)
: 04.06.2023
: Svenska
: Helsingfors
: Marika Blomster

Närstudier: 29.8, 5.9, 8.9 och 6.10 kl. 9.00 - 16.00

Läranderesultat:

·       Du förklara betydelsen av styrdokumentens barnsyn och värdegrund samt lagstiftning som inverkar på småbarnspedagogiken.

·       Du kan ta beslut och agera etiskt i situationer där det råder en konflikt och du kan motivera dina val utgående från etiska principer och lagstiftning

·       Du respekterar det unika hos barnet och har ett öppet och accepterande förhållningssätt både till barn, familjer och kollegor

·       Du kan på en fördjupad nivå redogöra för teorier om barnets utveckling och välbefinnande.


Tillbaka till listan