Leken som stöd för barnets socioemotionella utveckling och lärande 5 sp

Öppna studier

Date: 12.09.2023 - 22.09.2023
: 75 € (0% moms)
: 04.06.2023
: Svenska
: Helsingfors
: Marika Blomster

Närstudier: 12.9, 15.9, 19.9 och 22.9 kl. 9.00 - 16.00

Läranderesultat:

·       Du kan på en fördjupad nivå redogöra för hur man identifierar barns socialpedagogiska behov och hur man kan stöda barns utveckling och lärande genom lek.

·       Du kan redogöra för olika pedagogiska inriktningar.

·       Du kan dialogiskt bemöta och respektera barnet som en aktiv aktör och som en del av ett större nätverk.

·       Du kan planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten i samråd med barnen och vårdnadshavarna

·       Du kan analysera och kritiskt granska teorier om interaktion, kommunikation, gruppdynamik och grupprocesser inom den småbarnspedagogiska kontexten.

 


Tillbaka till listan