Samarbete med vårdnadshavare och kultur- och genussensitivt bemötande av barn och familjer 5 sp

Öppna studier

Date: 26.09.2023 - 10.10.2023
: 75 € (0% moms)
: 04.06.2023
: Svenska
: Helsingfors
: Marika Blomster

Närstudiedagar: 26.9,29.9, 3.10 och 10.10 kl. 9.00 - 16.00

Läranderesultat:

·       Du kan kritiskt utvärdera servicesystem som stöder barnfamiljers sociala trygghet.

·       Du kan tillsammans med familjen reflektera över deras situation och identifiera barnets och familjens stöd- och servicebehov

·       Du har förmåga att i det interprofessionella teamet stöda, handleda och främja barnets och familjens möjlighet till förändring med beaktande av deras resurser.

·       Du verkar för jämlikhet och jämställdhet och har ett kultur- och genussensitivt förhållningssätt.


Tillbaka till listan