Samordnare för Arbetsförmåga 10 sp

Öppna studier

Date: 14.09.2023 - 16.05.2024
: 150 € ( 0 % moms)
: 01.09.2023
: Svenska
: Online
: Marika Blomster

Jobbar du med frågor som berör arbetsförmåga och sysselsättning? Har du intresse av att i framtiden fungera som en samordnade för arbetsförmåga? 

Kom och fördjupa ditt kunnande med en utbildning för samordnare för arbetsförmågan. En samordnare för arbetsförmågan ger information och vägledning i frågor som gäller sysselsättning och fortsatt deltagande i arbetslivet. 

Denna utbildning arrangeras inom ramen för öppna högskolan. Den är lämplig för personer som jobbar till exempel inom arbets- och näringstjänster, hälso- och sjukvård, socialservice, företagshälsovård samt organisationer och läroanstalter och som har en utbildning på högskole- eller institutnivå. Utbildningen förverkligas som nätstudier. 

 

Utbildning innehåller två studieavsnitt:  

Service för personer med utmaningar gällande sysselsättning och arbetsförmåga 5 sp 

Mångprofessionellt arbete för att främja sysselsättning och arbetsförmåga 5 sp  

Efter avlagd utbildning: 

Känner du till utmaningar gällande sysselsättning och arbetsförmåga.  

Har du grundläggande kunskap om servicesystemet och dess olika delområden gällande sysselsättning och arbetsförmåga. 

Kan du agera som en del av samarbetsnätverk för arbetsförmåga och sysselsättning 

Identifierar du olika risker för arbetsförmåga och kan tillämpa metoder för att stödja sysselsättning och arbetsförmåga. 

 

Omfattning 10 sp 

Tidpunkt Hösten 2023 - Våren 2024 

Utbildningen förverkligas som nät- och självstudier. 

Närstudiedagar online:  

14.9, 12.10, 16.11, 14.12.2023 

25.1, 15.2, 14.3, 16.5. 2024 

Pris: 150 e 

Anmälning:  

Till utbildningen antas 25 studeranden i anmälningsordning. 

 


Tillbaka till listan