Att mäta hållbarhet i små och medelstora företag

Öppna studier

Date: 04.12.2023 - 30.11.2024
:
Ansökningsperiod: 04.12.2023 - 30.11.2024
: Svenska
:
: Paula Linderbäck
Förkunskaper : Deltagande i mikrokursen Introduktion till att arbeta strategiskt med hållbarhet rekommenderas.
Målgrupp : Kursen är till för den som: - ansvarar för företagets hållbarhetsarbete - behöver ett konkret verktyg för hur och vad som behöver mätas och följas upp - vill säkerställa att målbilden framtidssäkrar företaget i en föränderlig värld - vill koppla FN:s globala hållbarhetsmål till den egna verksamheten på ett enkelt och transparent sätt - gått mikrokursen Introduktion till att arbeta strategiskt med hållbarhet och vill fördjupa sin förståelse för hur man kan arbeta med vision och nuläge

Företagens omställning till hållbara affärsmodeller är central och kritisk för att samhället i sin helhet ska kunna ställa om. För att mäta hållbarhet erbjuds i dagsläget en mängd olika certifieringar och verktyg, ofta specialiserade på vissa delar av verksamheten och kanske inte alldeles billiga heller. Kursen ger anpassat stöd och verktyg för hur små och medelstora företag kan mäta och följa upp sina resultat och samtidigt försäkra sig om att man tagit helheten i beaktande.

Den här kursen är skräddarsydd för att stödja små och medelstora företag i den ofta komplexa frågan om hur man kan mäta och följa upp sitt hållbarhetsarbete. Den erbjuder ett gratis verktyg med 23 Break-Even mål som alla företag behöver nå för att bidra till ett hållbart samhälle.

Kursen presenterar ett öppet och gratis verktyg, Future-Fit Business Benchmark, för att mäta hållbarhet i företag utifrån ett brett systemperspektiv. Deltagarna introduceras i olika perspektiv på, och grunder för, att mäta hållbarhet för att kunna avgöra vad som gagnar det egna företagets arbete bäst. Vilket av verksamhetens avtryck ska vi mäta och följa upp och hur och varför? Efter genomgången kurs kommer deltagaren att ha fått en palett av 23 Break-Even mål samt tips och råd om hur de kan appliceras i den egna verksamheten.

Undervisningen sker online som självstudier enligt ditt eget gottfinnande och i din egen takt. Innehållet presenteras i olika moduler baserat på en handbok med fördjupningslänkar. Varje modul innehåller diskussionsfrågor och/ eller övningar kopplade till temat som presenteras.

Examination sker genom godkända inlämnade uppgifter.


Tillbaka till listan