Hälso- och Socialvård


Hoitotason ensihoito
: 06.09.2021
: Finska
: Helsinki
Anestesiskötarens fortbildning 15 op
: 20.04.2021
: Finska
: Helsinki
EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2021)
: 14.04.2021
: Finska
: Helsinki
Fortbildning i IBD-patientens vård 30 sp
: 23.03.2021
: Finska
: Helsinki
EuSim simulations-instruktör grundkurs (februari 2021)
: 17.02.2021
: Finska
: Helsinki