Hälso- och Socialvård


EuSim simulations-instruktör grundkurs (september 2020)
: 16.09.2020
: Finska
: Helsinki
Hygieniahoitajan Täydennyskoulutus
: 10.09.2020
: Finska
: Helsingfors
Terveysasemien terveydenhoitajien / sairaanhoitajien vastaanottotyö 30 op
: 08.09.2020
: Finska
: Helsingfors
Hoitotason ensihoito
: 07.09.2020
: Finska
: Helsinki
Ihopotilaan hoidon täydennyskoulutus 15 op
: 25.08.2020
: Finska
: Helsinki