Hälso- och Socialvård


EuSim simulaatio-ohjaajan jatkokurssi
: 14.11.2018
: Finska
: Helsinki
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi
: 12.09.2018
: Finska
: Helsinki
Osteoporos skötare
: 06.09.2018
: Finska
: Helsinki
Kohtaaminen kohtaamatta - Puhelimessa tapahtuva hoidontarpeen arviointi
: 18.05.2018
: Finska
: Helsinki
Fortbildning för anestesiskötare
: 15.05.2018
: Finska
: Helsinki
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi
: 18.04.2018
: Finska
: Helsinki
Soteförnyelse, förändring och ledarskap
: 17.10.2017
: Finska
: Helsinki