Hälso- och Socialvård


Vaativa Ensihoitotyö ja Tilannejohtaminen (15 op)
: 20.11.2023
: Finska
: Helsinki
Samarbete med vårdnadshavare och kultur- och genussensitivt bemötande av barn och familjer 5 sp
: 26.09.2023
: Svenska
: Helsingfors
Samordnare för Arbetsförmåga 10 sp
: 14.09.2023
: Svenska
: Online
Hygieniahoitajan Täydennyskoulutus
: 14.09.2023
: Finska
: Helsingfors
Leken som stöd för barnets socioemotionella utveckling och lärande 5 sp
: 12.09.2023
: Svenska
: Helsingfors
Osteoporos skötares fortbildning 15 sp
: 30.08.2023
: Finska
: Helsinki
Barnet i centrum för småbarnspedagogiken 5 sp
: 29.08.2023
: Svenska
: Helsingfors
Anestesiskötarens fortbildning 15 sp
: 29.08.2023
: Finska
: Helsinki
PTT - Roolitettu traumapotilaan ensihoito
: 03.05.2023
: Finska
: Helsinki
Kids Save Lives - Grundskolelärarnas utbildningsdag (4h)
: 26.04.2023
: Finska
: Helsinki
Sustainable Leadership for Nordic Healthcare 5 ects
: 01.09.2022
: Engelska
:
Nursing Climate Challenge
: 15.08.2022
: Engelska
:
Anatomins och fysiologins grunder
: 01.07.2022
: Svenska
: