Hälso- och Socialvård


Vad är ett virus?
: 08.12.2020
: Finska
: Helsinki
Vaativa Ensihoitotyö ja Tilannejohtaminen (15 op)
: 07.12.2020
: Finska
: Helsinki
EuSim simulations-instruktör grundkurs (november 2020)
: 25.11.2020
: Finska
: Helsinki
Distanslösningar som stöd för rehabilitering 30 op
: 18.11.2020
: Finska
: Helsinki
EKG- och rytmtolkningsdag för vårdpersonal 21.10.2020
: 21.10.2020
: Finska
: Helsinki
EuSim simulations-instruktör grundkurs (september 2020)
: 16.09.2020
: Finska
: Helsinki
Tavanomaiset varotoimet
: 10.09.2020
: Finska
: Helsinki
Hoitotason ensihoito
: 07.09.2020
: Finska
: Helsinki