Hälso- och Socialvård


Full av känslor 5 sp
: 13.09.2019
: Svenska
: Helsingfors
Hygienskötarens fortbildning
: 12.09.2019
: Finska
: Helsingfors
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi (syyskuu 2019)
: 11.09.2019
: Finska
: Helsinki
Terveysasemien terveydenhoitajien / Sairaanhoitajien vastaanotto työ 30 op
: 10.09.2019
: Finska
: Helsingfors
Arbetshandledarutbildning 2019 - 2021
: 07.09.2019
: Svenska
: Helsingfors
Osteoporos skötare
: 05.09.2019
: Finska
: Helsinki
Hoitotason ensihoito
: 04.09.2019
: Finska
: Helsinki
Krävande vård (10 sp)
: 02.09.2019
: Finska
: Helsinki
Handens rehabilitering (För ergoterapeuter) 15 sp
: 15.08.2019
: Finska
: Helsinki