Hälso- och Socialvård


EuSim simulations-instruktör grundkurs (april 2022)
: 06.04.2022
: Finska
: Helsinki
EuSim simulations-instruktör grundkurs (februari 2022)
: 16.02.2022
: Finska
: Helsinki
Anestesiskötarens fortbildning 15 op
: 11.01.2022
: Finska
: Helsinki
EuSim simulations-instruktör grundkurs (november 2021)
: 17.11.2021
: Finska
: Helsinki
Future Healthcare Leadership 10 credits
: 26.10.2021
: Engelska
:
Aktivitet och social innovation 5 sp
: 25.10.2021
: Svenska
: Helsingfors
Seniortränare - Rehabilitering av äldre 15 sp
: 14.10.2021
: Finska
: Helsinki
EuSim simulations-instruktör grundkurs (september 2021)
: 15.09.2021
: Finska
: Helsinki
Hoitotason ensihoito
: 06.09.2021
: Finska
: Helsinki
Anatomi & Fysiologi 4 sp
: 02.09.2021
: Svenska
: