Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter

Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) erbjuder mångsidig utbildning för studeranden på olika nivåer och för personal av olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde. Centrets specialkunnande finns inom patientsäkerhet och simuleringsundervisning.

Patientsäkerhet

Med patientsäkerhet förstås en äkta omsorg om patienters trygghet.  Att arbeta på ett säkert sätt innebär att igenkänna och förutse de faror som finns i verksamheten. I en kultur som bygger på patientsäkerhet har både organisationen och den enskilda individen förbundit sig till ett utvecklingsarbete för att minimera risker. Arcadas patientsäkerts- och lärocenter stöder detta och är med sin verksamhet med i förverkligandet av den nationella patientsäkerhetsstrategin för åren 2009-2013.

Lärandet

Centrets följer i sin undervisning den konstruktivistiskt – realistiska inlärningsideologin. Tillsammans med erfarna simuleringsinstruktörer och lärare utvecklas både individens och teamets kliniska färdigheter. Patientsäkerhet övas och förankras genom olika simuleringssituationer.  Centret erbjuder en trygg miljö som möjliggör ett positivt inlärningsklimat.