För öppna YH-leden 

- Jag är inte student, kan jag studera på Öppna YH-leden?

Ja, du kan påbörja Öppna YH-ledstudier utan studentexamen .  

- Hur mycket kostar studierna och hur betalar jag?

En termin kostar 200 €, det vill säga 400 € för hela läsåret. Arcada fakturerar dig i två rater med förfallodatum i september och januari.

- När och hur kan jag anmäla mig till kurserna?

På introduktionsdagarna 23-25.8.2017 får du information om hur och när du anmäler dig till kurserna.

- Jag är för tillfället arbetslös, kan jag studera vid Öppna YH-leden?

Det lönar sig att alltid kontakta din egen TE-central och diskutera saken, innan du påbörjar dina studier vid Öppna YH-leden för att säkra att du inte går miste om din arbteslöshetsersättning.

- Kan jag få studiestöd för studier vid Öppna YH-leden?

Nej, för studier vid Öppna YH-leden leder inte till examen. Du får inte heller studerande rabatter, till exempel tåg- eller buss biljetter.  

- Studentkåren?

Du har möjlighet att bli medlem i Arcadas studentkår, Asken, som Öppen YH-led student. Detta innebär bland annat att du får köpa Askens medlemsprodukter och du får billigare mat i Amicas lunchrestaurang på Arcada. Mera information om förmånerna får du vid introduktionsdagarna i augusti 2017. 

- Kan mina tidigare studier tillgodoräknas?

Nej. Tidigare studier kan tillgodoräknas först då du har blivit examensstudent vid Arcada. I sista hand är det ansvariga examinatorn som fattar beslutet.

- Hur får jag tillgång till Arcadas elektroniska verktyg och nyckel?

Du får ditt användarkonto vid introduktionsdagarna i augusti 2017. Nyckel får du också då efter att du har uppvisat kvitto på betald nyckelpant.

 - När och hur får jag studieprestations utdrag?

Du beställer vid behov studieprestationsutdrag elektroniskt.

- Hur länge kan jag vara en Öppen YH-led student?

Studierätten är inte begränsad, men tanken är att man gör 60 sp på ett år inom ett och samma studieprogram, för att så fort som möjligt bli en examensstudent och få rätt till studiesociala förmåner.