För öppna YH-leden 

- Jag är inte student, kan jag studera på Öppna YH-leden?

Ja, du kan påbörja Öppna YH-ledstudier utan studentexamen.  

- Hur mycket kostar studierna och hur betalar jag?

En termin kostar 200 €, det vill säga 400 € för hela läsåret. Arcada fakturerar dig i två rater med förfallodatum i september och januari.

- När och hur kan jag anmäla mig till kurserna?

På introduktionsdagarna 23-24.8.2018 får du information om hur och när du anmäler dig till kurserna.

- Jag är för tillfället arbetslös, kan jag studera vid Öppna YH-leden?

Det lönar sig att alltid kontakta din egen TE-central och diskutera saken, innan du påbörjar dina studier vid Öppna YH-leden för att säkra att du inte går miste om din arbteslöshetsersättning.

- Kan jag få studiestöd för studier vid Öppna YH-leden?

Nej, för studier vid Öppna YH-leden leder inte till examen. Du får inte heller studerande rabatter, till exempel tåg- eller buss biljetter.  

- Studentkåren?

Du har möjlighet att bli medlem i Arcadas studentkår, Asken, som Öppen YH-led student. Detta innebär bland annat att du får köpa Askens medlemsprodukter och du får billigare mat i Amicas lunchrestaurang på Arcada. Mera information om förmånerna får du vid introduktionsdagarna i augusti 2018.

- Kan mina tidigare studier tillgodoräknas?

Nej. Tidigare studier kan tillgodoräknas först då du har blivit examensstudent vid Arcada. I sista hand är det ansvariga examinatorn som fattar beslutet.

- Hur får jag tillgång till Arcadas elektroniska verktyg och nyckel?

Du får ditt användarkonto vid introduktionsdagarna i augusti 2018. Nyckel får du också då efter att du har uppvisat kvitto på betald nyckelpant.

 - När och hur får jag studieprestations utdrag?

Du beställer vid behov studieprestationsutdrag elektroniskt.

- Hur länge kan jag vara en Öppen YH-led student?

Studierätten är begränsad. Du skall avlägga minst 40 sp på ett läsår inom ett och samma studieprogram.