Enskilda Öppna YH-kurser

Enskilda Öppna YH-kurser ger dig chansen att bredda och fördjupa dina kunskaper inom de ämnen du brinner för. Behöver du uppdatera din kompetens, sätta dig in i ett nytt område eller vill du helt enkelt ta chansen och testa på yrkeshögskolekurser?

Öppna YH-kurserna kan delvis genomföras vid sidan av arbete. Undervisningen sker både under dag- och kvällstid i form av bl.a. föreläsningar, övningar, projektarbeten, litteraturstudier, distansstudier och tentamina.

Observera att enskilda kurser inom Öppen YH-verksamheten inte i första hand riktar sig till dig som har som mål att avlägga yrkeshögskoleexamen vid Arcada. Om det är ditt mål bör du istället satsa på studier via Öppna YH-leden. Du kan t.ex. inte avlägga praktik och/eller skriva examensarbete då du väljer att avlägga enskilda kurser. Öppna YH studierna kan enligt lag inte heller leda till examen.

Ett brett utbud av kurser
Du kan välja mellan alla de ordinarie kurser som Arcada erbjuder. I Arcadas studieguide "Start" hittar du all information om kurserna, dvs. kurstid, klassrum, innehåll, förkunskapskrav, mål, studiepoäng, arbetsmetoder och litteratur. 
 
Du hittar våra kurser 2019-2020 via: start.arcada.fi. Där framgår även anmälningsperioderna för de enskilda kurserna.
 
Du bör själv göra upp din "läsordning" av de kurser som du har valt. Sedan följer du de valda kursernas tidtabeller och krav.
 
Anmälan
Då du väljer att som Öppna YH student avlägga enskilda kurser, anmäler du dig till Öppna YH genom att skicka e-post till oppnayh(at)arcada.fi. Du kan också anmäla dig per telefon. 
 
Du erhåller din kursplats genom att fylla i, underteckna och returnera anmälningsblanketten som skickas till dig efter att du tagit kontakt. Du får ett meddelande om att du blivit antagen. Observera att du måste också fylla förhandskraven för enskild kurs för att kunna delta. Förhandskraven framgår ur kursbeskrivningen.
 
Observera att din anmälning blir bindande efter du blivit antagen, vilket betyder att du förbinder dig att betala avgiften.
 
 

Övrig information

Avgifter
Avgifter: 15€/studiepoäng.  I avgiften ingår registrering, undervisning, tentamen samt prestationsutdrag. Arcada sänder fakturan. I samband med vissa kurser kan eventuellt avgifter för studiematerial samt kopiering uppbäras.

Försenade anmälningar
Då kurser har inletts, beaktas försenade anmälningar i mån av möjlighet. 

Annullering
För annullering senare än en vecka före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Annulleringen skall göras skriftligt till öppna yrkeshögskolan, oppnayh(at)arcada.fi

Om annullering inte görs faktureras avgiften i sin helhet.

Förhandskrav
För anmälan till vissa kurser krävs att du uppfyller vissa förhandskrav. Läraren/examinatorn har t.ex. rätt att testa dina för- och , ifall de är bristfälliga kan ditt deltagande förnekas.

Begränsat antal platser
Arcada förbehåller sig rätten att vid behov begränsa antalet ÖYH-studenter till vissa kurser, i sådana fall antas studenterna enligt anmälningsordning.

Redan examensstudent?
Vänligen notera att ifall du är en examensstudent vid Arcada kan du inte samtidigt vara en Öppen Yrkeshögskolestudent vid Arcada.

Bibliotek 
Arcadas bibliotek (C-blocket, andra våningen) står till förfogande för alla Arcadas Öppna YH-studenter.

Besvärsförfarande
Öppna YH-studerande som anser sina studieprestationer vid Arcadas Öppna YH vara felaktigt bedömda kan be om kansliets förmedling vid rättelse av bedömning.

Frågor
Frågor om att studera Öppna YH-kurser kan riktas per e-post till oppnayh(at)arcada.fi