Specialiseringsutbildning

Specialiseringsutbildningarna utgör en ny utbildningsform för högskolorna och de utgör en del av högskolornas grunduppgifter. Till omfattningen är specialiseringsutbildningarna minst 30 sp och och de är riktade till personer med en yrkeshögskoleexamen eller motsvarande utbildning.

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma personer i behov av specialisering, fördjupat kunnande och utveckling. Speicaliseringsytbildningaran planeras och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.